Izsludina konkursu Mūžizglītības programmas projektu iesniegumiem

29.09.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2012. gada konkursu projektu iesniegumiem Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Žana Monē (Jean Monnet) un Caurviju apakšprogrammās.

Konkurss kopā izsludināts vairāk nekā 30 projektu veidos jeb aktivitātēs, aptverot dažāda veida mācību un prakses mobilitātes iespējas, partnerību un sadarbības tīklu veidošanu, profesionālo pilnveidi un asistentūras.

Comenius programmā konkurss ir atvērts deviņu veidu projektiem skolu izglītības attīstībai, Leonardo da Vinci – sešu veidu sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības projektiem, Erasmus – sešu veidu projektiem augstākajā izglītībā, Grundtvig – desmit veidu projektiem pieaugušo izglītībā, Caurviju programmā – mācību braucieniem informācijas, pieredzes un ideju apmaiņai starp izglītības vadošajiem speciālistiem, kā arī Žana Monē programmā Eiropas integrācijas jautājumu risināšanai.

Eiropas Komisija (EK) līdzīgi kā iepriekšējos gados ir noteikusi dažādiem projektu veidiem atšķirīgus iesniegumu iesniegšanas termiņus – no 2012. gada janvāra līdz pat septembrim, turklāt vairāku veidu projektiem pieteikumi jāiesniedz VIAA, savukārt daļai projektu – EK.

Vairāk informācijas par programmām un iesniegumu pieņemšanas termiņiem VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Mūžizglītības programma”. 

ES Mūžizglītības programmā ir 33 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, kā arī ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija. 

ES Mūžizglītības programma nodrošina plašas sadarbības iespējas, aptverot visus izglītības veidus un līmeņus un mērķgrupas  jebkurā vecumposmā, lai caur mūžizglītību sekmētu uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos.  Tā veicina pieredzes apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām un institūcijām programmas dalībvalstīs. Programmas darbību Latvijā administrē VIAA.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv