Izsludina 2012.gada pieteikumu konkursu jaunajā Nordplus programmā

14.12.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Augstākās izglītības, Pieaugušo izglītības, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm.

Nordplus programmas kopējais Baltijas un Ziemeļvalstu budžets 2012.gadam ir apmēram 9 miljoni eiro. Tā veicinās dažādus apmaiņu veidus, projektus un sadarbības tīklus starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. 

„Patiesi ceram, ka programmas jaunajā periodā (2012.-2016.g.) sadarbība starp Baltijas un Ziemeļvalstīm ne tikai turpināsies kā līdz šim, bet ieinteresēs un mudinās programmā iesaistīties arvien jaunus dalībniekus. Turklāt, kā atklāj līdzšinējie projektu īstenotāji, izstrādāt projekta ideju, atrast sadarbības partnerus un gūt projektam finansiālu atbalstu ar Nordplus programmas starpniecību, nemaz nav tik sarežģīti,” atklāj VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja Irīna Stoļarova.

Līdz 1.martam pieteikumus var iesniegt šādās apakšprogrammās:

  • Nordplus Jauniešu programmas projektos var paredzēt skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības kvalitāti un attīsta starpkultūru dialogu. 
  • Nordplus Augstākās izglītības programma atbalsta studentu un pasniedzēju apmaiņas braucienus un augstskolu sadarbības tīklus Ziemeļu un Baltijas reģionā. 
  • Nordplus Pieaugušo izglītības programma attīsta sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ievieš jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai. 
  • Nordplus Ziemeļvalstu valodu programma veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru) apguvi bērniem un jauniešiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās.
  • Nordplus Horizontālā programma veido saikni starp četrām iepriekšējām programmām, atbalstot sadarbību, kas tajās ir prioritāra.

Visi pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu ARS: http://ars.norden.org (sistēma lietotājiem tiks atvērta no 2012.gada janvāra).

2012.gada janvārī VIAA rīkos informatīvo semināru par izsludināto konkursu. Vairāk par konkursu, katras programmas mērķiem, līdzfinansējuma apjomu un semināru lasiet VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā Nordplus.

No 2012. līdz 2016.gadam Nordplus ietvarprogrammas iesākto turpinās Nordplus programma. Tā Latvijā darbojas kopš 2008. gada un programmas informācijas biroja funkcijas pilda VIAA.

Par Nordplus programmu 2008.-2011.g.periodā:

  • Latvijas izglītības iestādes kā galvenie koordinatori sadarbībā ar Ziemeļvalstu partneriem īstenoja 19 sadarbības projektus pieaugušo izglītības un augstākās izglītības jomā un 38 mobilitātes Jauniešu programmā un Augstākās izglītības programmā. Kopā apgūti vairāk nekā 1 milj. EUR Nordplus programmas finansējuma.
  • Latvijas augstskolas, sadarbojoties ar Ziemeļvalstu augstskolām, īstenoja 12 mobilitātes, kuru ietvaros vairāk nekā 200 studenti un pasniedzēji studēja, stažējās vai guva darba pieredzi Latvijas un Ziemeļvalstu augstskolās. 
  • Studenti visbiežāk par mācību galamērķi izvēlējās Lietuvu un Norvēģiju.
  • Pieaugušo izglītības jomā Latvijas organizācijas visvairāk sadarbības projektus īstenoja ar Dānijas kolēģiem. 
  • Populārākā ir Jauniešu programma, kurā piedalījās vairāk nekā 600 skolēnu un skolotāju no Latvijas un Ziemeļvalstīm. 

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv