Ar ESF atbalstu sāks īstenot 18 projektus jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

15.12.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tuvākajā laikā plāno pabeigt slēgt vienošanās par 18 apstiprināto projektu īstenošanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.) otrajā atlases kārtā. Tajos no 2012. gada atbalstu saņems 9484 bērni un jaunieši visā Latvijā.

Projektu īstenošanas gaitā plānots nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem speciālās izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērni un jaunieši varēs saņemt dažādu speciālistu, piemēram, logopēdu,  psihologu, karjeras konsultantu atbalstu, būs nodrošinātas papildu konsultācijas mācību priekšmetos un pagarinātās dienas grupas. Bērni  un jaunieši varēs piedalīties arī dažādās interešu un aktīvās atpūtas nodarbībās, radošajās darbnīcās un vasaras nometnēs. Ņemot vērā sociālā atbalsta raksturu, projektiem būs nodrošināts 100% ESF finansējums.

Atklātas projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā projektus varēja iesniegt un uz ESF finansējumu pretendēt izglītības iestādes, pašvaldības un citas Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, izstrādājot projektu, kura minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 35 140 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma – 150 000 latu. Projektu atlases otrajai kārtai pieejamais finansējums sākotnēji bija 2 074 854 lati, taču, novirzot tai pirmās kārtas finanšu atlikumu nepilnu 320 tūkst. latu apmērā, otrās kārtas projektu īstenošanai pieejamo finansējumu bija iespējams palielināt līdz 2 394 674 latiem. No 194 projektu iesniegumiem sākotnēji atbalstu guva 14, bet līdz ar papildu finansējumu varēja apstiprināt vēl četrus projektus (http://viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/vispareja_izglitiba/vispizgliitiiba_apakshl/?tl_id=333&tls_id=157).

Patlaban par 3,7 milj. latu tiek īstenoti 28 pirmās atlases kārtas projekti, un tajos palīdzību saņem vairāk nekā seši tūkstoši bērnu un jauniešu.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot atklātas projektu iesniegumu atlases ESF projektiem un visu (t.sk. ESF un Eiropas Reģionālās attīstības fonda) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu programmu vadības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv