Internetā pieejama jauna Eiropas izglītības sistēmu enciklopēdija

19.12.2011

Eurydice tīkls ir izveidojis Eiripēdiju - Eiropas izglītības sistēmu enciklopēdiju-, kas palīdzēs veidot labāku izpratni par  38 izglītības sistēmām Eiropā, kā arī informēs par jaunākajām reformām un politikas iniciatīvām.

Eiripēdija (Eurypedia – the European Encyclopedia on National Education Systems) ataino 33 Eiropas valstu - 27 Eiropas Savienības dalībvalstu, Horvātijas, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices un Turcijas - izglītības sistēmas. 

„Latvijas izglītības darbinieku un izglītības politikā strādājošo kopienai beidzot ir pieejams mūsdienīgs rīks – ērti lietojams elektronisks uzziņu materiāls jeb enciklopēdija. Ar tās palīdzību iespējams ātri uzzināt jaunāko informāciju par izglītības politikas reformām Eiropas valstīs vai viegli un efektīvi salīdzināt praksi, statistiku, politikas risinājumus par vienu un to pašu jautājumu dažādās izglītības sistēmās. Ikdienā Eiripēdija būs noderīgs rīks ikvienam izglītības politikas interesentam un pētniekam,” atklāj Aija Lejas‐Sausa, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Eurydice programmas vadītāja.

Viss Eiripēdijas saturs ir lasāms angļu valodā, taču dažas valstis papildus izveidojušas versijas arī citās valodās. Enciklopēdijas saturs ir ērti un pārskatāmi organizēts atbilstoši tematiem un valstīm. Eirpēdija ir pieejama tiešsaistē, tās tehnoloģiskajā izstrādē izmantota wiki programmatūra, un tās šķirkļus sagatavo un publicē Eurydice tīkla valstu nodaļas sadarbībā ar savu valstu izglītības ministrijām un ekspertiem.

Eurydice tīklu Latvijā pārstāv VIAA. Eurydice apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv