11 augstskolu doktoranti turpinās saņemt ESF stipendijas

20.12.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tuvākajā laikā plāno noslēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu ar 11 augstākās izglītības institūcijām, kuru sagatavotie projekti guvuši apstiprinājumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” (1.1.2.1.2.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

ESF stipendijas turpmāk varēs saņemt Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, Rēzeknes Augstskolas, Ventspils Augstskolas, Banku augstskolas, kā arī Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas doktoranti visās izglītības tematiskajās grupās.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 2 092 674 lati. Maksimālais pieļaujamais ESF līdzfinansējuma apmērs ir 93,35% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta īstenošanai nacionālo publisko finansējumu 6,65% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem neatkarīgi no finansējuma saņēmēja juridiskā statusa.

Patlaban 17 augstskolās tiek īstenoti pirmās atlases kārtas projekti. Kopumā aktivitātes ietvaros plānots nodrošināt ESF atbalstu 1600 doktorantiem.

Šajā ESF aktivitātē ir noteikta ierobežota projektu iesniegumu atlase, ko veic Izglītības un zinātnes ministrija. Savukārt par iespējām saņemt ESF stipendiju doktorantiem jāvēršas augstskolās. 

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot atklātas projektu iesniegumu atlases ESF projektiem un visu (t.sk. ESF un Eiropas Reģionālās attīstības fonda) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu programmu vadības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv