Diskutēs par nozaru un darba devēju lomu profesionālajā izglītībā

16.01.2012

19.janvārī plkst. 9:00-17:00 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konferenci „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”.

Tajā vienkopus pulcēsies izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, darba devēji un darba ņēmēji, lai rastu kopīgu vīziju profesionālās izglītības attīstībai Latvijā un definētu svarīgākos visu iesaistīto pušu veicamos uzdevumus. Konference notiks Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55, Rīgā.

Konferencē piedalīsies apmēram 350 dalībnieku: izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis, ekonomikas ministrs D.Pavļuts, labklājības ministre I.Viņķele, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors J.Gaigals, Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 12 nozaru ekspertu padomju pārstāvji, uzņēmumu vadītāji, darbinieki, nozaru profesionālo organizāciju līderi, kā arī profesionālo izglītības iestāžu un koledžu vadītāji.

„VIAA mērķis ir ilgtermiņā uzturēt izglītotāju un nozaru efektīvu dialogu, tāpēc uzsākam profesionālās izglītības un pieaugušo apmācības sektorpolitikai svarīgu tradīciju, ikgadēju konferenci, kurā apspriest izglītības un nodarbinātības politikas svarīgāko sastāvdaļu - lomu un atbildības sadali starp biznesa pasauli un valsti, pašvaldībām, izglītotājiem. Ļoti būtiski šajā procesā gūt izpratni un pastāvīgu atbalstu no to nozaru ministriju un ministru puses, kuras vieno atbildība un vienots redzējums par izglītību ieguvušo jauniešu un darbaspējīgo sabiedrības pārstāvju ieguldījumu Latvijas ekonomikā,” konferences nepieciešamību pamato VIAA direktore Dita Traidās.

Konferences pirmajā daļā prezentēs nozaru izpētes procesu un pirmos rezultātus un izklāstīs nozaru ekspertu padomju (NEP) uzdevumus izglītības sektorpolitikas veidošanā. Četras NEP informēs par līdzšinējo iesaisti profesionālās izglītības jautājumos. Savukārt otrajā daļā paredzēta paneļdiskusija starp nozaru pārstāvjiem un politikas veidotājiem par šobrīd aktuālākajiem uzdevumiem profesionālās un pieaugušo izglītības tālākajā reformēšanā:

  • Izglītības sistēmas iespējas vs. tautsaimniecības vajadzības: vai mūsu vīzijas saskan?
  • „Ātrās reaģēšanas” uzdevumi izglītības un apmācības efektīvai īstenošanai.
  • Integrēta apmācības un nodarbinātības politika = izglītība visiem = ekonomiskā potenciāla atslēga.

D.Traidās uzsver, ka profesionālā izglītība ir viena no tām izglītības jomām, kurā izglītotāji vieni paši nevar definēt nedz izglītības piedāvājumu, nedz realizēt ar kvalifikācijas iegūšanu saistītos procesus, nedz arī ar saviem spēkiem vien jaunietim praktiski iemācīt profesijā aktuālāko un tehnoloģiski jaunāko. Tam vajadzīgi ne tikai talantīgi skolu vadītāji ar aktīvu un novatorisku domāšanu, bet arī izglītības rezultātā ieinteresēti uzņēmēji un ikdienas sadarbībai reāli gatavas darba devēju institūcijas.

„Visās nozarēs vērojamas līdzīgas problēmas, kuras nepieciešams risināt, piemēram, izglītojamo uzņemšana mācību iestādēs neatbilst darbavietu potenciālam nākotnē, kas nozīmē atsevišķu speciālistu pārprodukciju vai iztrūkumu, profesionālajās izglītības iestādēs nepietiekami izmanto informāciju tehnoloģijas un materiāli tehniskās bāzes daudzviet ir ļoti novecojušas. Tā kā profesionālo skolu audzēkņiem ļoti svarīga ir mācību prakse, jādomā, kā motivēt uzņēmumus organizēt darbavietas praktikantiem. Šobrīd visgrūtāk praksi atrast tiem topošajiem speciālistiem, kuriem praktiskā apmācība saistīta ar profesijām, kurās jāizmanto sarežģītas un dārgas iekārtas,” atklāj VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas vadītāja Elīna Purmale-Baumane.

VIAA konferenci rīko sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros.

Šajā ESF aktivitātē ir noteikta ierobežota projektu iesniegumu atlase, un tajā iesniegts un apstiprināts viens – VIAA izstrādātais – projekts. Plašāka informācija par projektu un konferenci pieejama VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „VIAA īstenotie projekti”.

Vairāk par projektu:

  • VIAA 2010.gada 1. decembrī kopā ar četriem sadarbības partneriem sāka projekta, kas izstrādāts ESF aktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” (1.2.1.1.1.) īstenošanu.
  • Projekts turpināsies līdz 2013.gada beigām, kopējais tā finansējums ir 2 550 000 latu.
  • Projekta laikā plānots pārskatīt profesionālās izglītības saturu, piemērojot to veiktajiem tautsaimniecības nozaru izpētes rezultātiem, izveidot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru, pārskatīt profesiju standartus nozarēs un aktualizēt specializāciju pamatprasības. Ne mazāk svarīgs uzdevums projektā ir ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēmas iedibināšana.
  • Izpēte notiks 12 nozarēs: Pārtikas rūpniecība; Lauksaimniecība; Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde); Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares; Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinības; Transports un loģistika; Tūrisms, skaistumkopšana; Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana, datordizains; Būvniecība; Enerģētika; Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana; Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana.
  • Projekta ilgtermiņa mērķis ir iedibināt leģitīmu, pastāvīgi strādājošu nozaru un izglītības sadarbības modeli, kurā nozaru viedoklim ir likumīgas pārstāvības tiesības un atbildība par to.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv