Vadošie izglītības speciālisti var profesionāli pilnveidoties Eiropā

13.02.2012

Eiropas Komisija ir izsludinājusi ikgadējo konkursu Mūžizglītības programmas Mācību braucieniem un aicina vadošos izglītības speciālistus pieteikties profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumiem 33 valstīs. Latvijai šogad ir iedalītas 37 stipendijas ar kopējo finansējumu 54 000 eiro.

Mācību braucieni ir maksimums nedēļu ilga informācijas, pieredzes un ideju apmaiņa starp Mūžizglītības programmas dalībvalstu izglītības vadošajiem speciālistiem. Programmas dalībnieki var apmeklēt izglītības iestādes, piedalīties lekcijās, apspriedēs un diskusijās par noteiktu izglītības politikas vai ar izglītības sistēmas jautājumiem saistītu tēmu.

„2011. gadā mācību braucienos devās 32 stipendiāti no Latvijas. Populārākās tēmas Latvijas dalībniekiem bija „Līderība un izglītības iestāžu vadība”, „Pāreja no vispārējās un profesionālās izglītības uz darba tirgu”, „Izglītības reformu īstenošana dalībvalstīs” u.c. Kopumā Latvijas dalībnieki iepazinās ar 15 Eiropas Savienības (ES) valstu izglītības sistēmām un visvairāk apmeklētās valstis bija Francija (6 dalībnieki) un Apvienotā Karaliste (5 dalībnieki)”, stāsta Baiba Sermuliņa, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Comenius un Mācību braucienu nodaļas vadītāja.

Mācību braucienu dalībniekiem ir labi jāpārzina darba grupas valoda. Programmā var piedalīties vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa izglītības sistēmas administratīvie darbinieki, izglītības iestāžu direktori un to vietnieki mācību darbā, izglītības atbalsta pakalpojumu, nodarbinātības dienestu vai karjeras atbalsta centru pārstāvji, mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji, iestāžu struktūrvienību vadītāji, pētnieki, kā arī citi izglītības politikas veidotāji.

Mācību braucienu programmā pieteikšanās notiek divas reizes gadā. Šogad pieteikumu iesniegšanas termiņi ir 30.marts (braucieniem no 2012.gada septembra līdz 2013.gada februārim) un 12.oktobris (braucieniem, kuri notiks no 2013. gada marta līdz 2013.gada jūnijam).

Lai pieteiktos Mācību braucienam, no elektroniskā kataloga jāizvēlas četri interesējošie un profesionālajai darbībai vislabāk atbilstošie braucieni un jāaizpilda tiešsaistes iesnieguma veidlapa. Gan Mācību braucienu tēmu katalogs, gan pieteikšanās veidlapas ir pieejamas Eiropas Profesionālo mācību attīstības centra (CEDEFOP) mājaslapā: http://studyvisits.cedefop.europa.eu. Oriģinālais iesniegums un viena tā kopija, CV latviešu valodā, kā arī iesnieguma veidlapas 9.-12. punkta tulkojums latviešu valodā jāatsūta Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA), kas veic Mācību braucienu dalībnieku atlasi nacionālā līmenī. Ņemot vērā nacionālās atlases rezultātus, CEDEFOP izveido braucienu grupas 6-15 cilvēku sastāvā, īpašu uzmanību veltot dalībnieku profesionālajai darbībai, dzimumu līdztiesībai un valstu pārstāvniecībai.

Mācību braucieni ir ES Mūžizglītības programmas sastāvdaļa. To Latvijā administrē VIAA. Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv sadaļā Mācību braucieni.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv