Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums zinātnes projektiem

11.11.2008

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (1.1.1.2.). Aktivitātes vispārējais mērķis ir nodrošināt zinātniskajā darbā nodarbināto skaita pieaugumu, sekmēt ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti.

ESF aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" paredz atbalstu jaunu darba vietu izveidei zinātniekiem, to atalgojumam un darba vietu uzturēšanas izdevumiem zinātniskajās institūcijās, jaunu zinātnisko grupu izveidošanai zinātnes projektu īstenošanai un pētījumiem eksakto, sociālo un humanitāro zinātņu virzienos, kā arī sadarbības pasākumiem ar augstskolām, pētniecības centriem un uzņēmumiem.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2009. gada 29. janvāris. Projektu var izstrādāt un iesniegt valsts zinātniskā institūcija - valsts zinātniskais institūts, valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts. Projekta iesniedzējs projektu var īstenot individuāli vai sadarbībā ar citām valsts zinātniskajām institūcijām.

Pirmajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 20 miljoni latu. Viena projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 140 560 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma - 1 405 608 lati. Maksimālais ESF līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

17. decembrī VIAA rīkos bezmaksas semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu. Plašāka informācija par aktivitāti, pieteikšanās kārtību un semināru pieejama http://www.viaa.gov.lv/lat/.

2007.-2013. gada ES struktūrfondu apguves periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā (Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 6735907
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv