Latvija pilnībā apgūst ESF pieejamos līdzekļus izglītībā

30.09.2008

Latvijas izglītības iestādes pilnībā, 100% apmērā izmantojušas Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļus, liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) provizoriskie aprēķini.

Periodā no 2004. līdz 2006. gadam izglītībai Latvijā tika piesaistīti 48,38 miljoni latu, ko veido ESF un Latvijas valsts publiskais finansējums. Valsts ir uzņēmusies papildu virssaistības vairāk nekā 5 miljonu latu apmērā.

Visa plānošanas perioda laikā tika noslēgti līgumi par 665 atklāto konkursu projektu īstenošanu un 18 nacionālo programmu projektu īstenošanu. Kopā administrēti 683 projekti. Tos izstrādājušas un īstenojušas dažādas mācību iestādes visā Latvijā: gan valsts, gan pašvaldību, gan privātas izglītības iestādes, t.sk. augstskolas, vispārējās un profesionālās izglītības mācību iestādes. Projektus īstenojušas arī sabiedriskas organizācijas, biedrības u.c. organizācijas. Projektu tematika bijusi daudzveidīga, taču pamatā tā vērsta uz izglītības satura un materiāli tehniskās bāzes modernizāciju un būtisku kvalitātes uzlabošanu, kā arī izglītības iestāžu prestiža celšanu.

Visaktīvākā projektu īstenotāja ir Rīgas Tehniskā universitāte - 87 projekti (apgūti 10,3 milj. latu). Tai seko Latvijas Universitāte ar 52 projektiem (8,1 milj. latu) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar 50 projektiem (3 milj. latu).

Finansiāli visapjomīgākais atklāto konkursu projektu grupā bijis projekts „Studiju procesa modernizācija un kvalitātes uzlabošana spēkratu priekšmetu grupā", ko īstenoja Latvijas Lauksaimniecības universitāte par 204 tūkst. latu. Savukārt finansiāli vismazākais projekts bija „Karjeras dienas Bebrenes Profesionālajā vidusskolā", ko mācību iestāde īstenoja par 1 237 latiem.

Finansējuma apguves dinamika norāda, ka visaktīvākais posms ESF līdzekļu apguvē bijis 2007. un 2008. gads. Galīgie aprēķini par Latvijā apgūtajiem ESF līdzekļiem 2004.-2006. gada plānošanas periodā būs zināmi š.g. decembrī.

Būtisks ES struktūrfondu līdzekļu pieaugums gaidāms nākamajā - 2007.-2013. gada periodā, kad Latvijai būs pieejami vairāk nekā 619 milj. latu, un VIAA administrēs gan ESF, gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus izglītībā un zinātnē.

„Patlaban izglītības sektorā Latvijā ir visi priekšnoteikumi, lai veidotos pozitīva sadarbība Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē: ir pieejams finansējums, mācību iestādēm ir nepieciešamība un uzņēmība attīstīties, un pieredzi esam uzkrājuši arī mēs - administrējošā iestāde, kas izvērtē, konsultē, iesaka un uzrauga. Prognozēju, ka šāda veiksmīga sadarbība turpināsies arī tuvākajos gados, kad Latvijai būs pieejami ievērojami lielāki līdzekļi izglītības un zinātnes attīstībai," vērtē Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Līdz 2010. gadam VIAA struktūrfondu vadībā plāno izvērtēt 540 ESF projektu pieteikumus, noslēgt līgumus un administrēt 900 struktūrfondu (ESF un ERAF) projektus, un veikt vismaz 640 projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
E-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv