KAAS sadarbības padome uzsāks rīcības plāna izstrādi

08.11.2007

Piektdien, 9.novembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) notiek Karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) iesaistīto institūciju un izglītības un darba nozaru Sadarbības padomes otrā sēde.

KAAS Sadarbības padomes sanāksmes darba kārtībā ir padomes priekšsēdētāja vēlēšanas, kā arī priekšlikumu izvirzīšana rīcības plāna izstrādei. Tajā piedalīsies speciālisti no KAAS iesaistītām institūcijām, proti, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras un Sociālās integrācijas centra, kā arī Ekonomikas ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un sociālo partneru - Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības - pārstāvji.

Padome dibināta Karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) kvalitātes uzlabošanai Latvijā. KAAS ir preventīvi karjeras izglītības, bezdarba samazināšanas un aktīvas nodarbinātības veicināšanas ilgtermiņa pasākumi, lai sekmētu indivīda spējām un interesēm atbilstoša personības attīstības virziena (profesijas, izglītības nozares) izvēli. KAAS šobrīd darbojas vairākas izglītības un labklājības nozares institūcijas, jo par KAAS attīstību politiskā līmenī atbildību dala Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija.

KAAS koncepciju valdība ir apstiprinājusi 2006. gada 29. martā, bet Sadarbības padomes dibināšanas sēde notika 2007. gada 18. septembrī. KAAS galvenie pakalpojumi ir informācija (sagatavošana un sniegšana), karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas) un karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguve).

VIAA ir atbildīgā iestāde par KAAS iesaistīto insitūciju un izglītības un darba nozaru sadarbības attīstību un koordinēšanu KAAS kvalitātes uzlabošanai Latvijā.

Papildinformācija:

Inita Blačforda
VIAA Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7814326, mob. tālr.: 29144193
e-pasts: inita.blacforda@viaa.gov.lv