Izsludināts konkurss Leonardo da Vinci projektu pieteikumiem

15.10.2007

Eiropas Komisija ir izsludinājusi konkursu projektu pieteikumiem Mūžizglītības programmā, tostarp ES profesionālās izglītības Leonardo da Vinci programmā. Programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem EK ir noteikusi projektu veidiem atšķirīgus pieteikumu iesniegšanas gala termiņus. Mobilitātes projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2008.gada 8.februārim, partnerības projektu pieteikumi - līdz 15.februārim, inovāciju attīstības un sadarbības tīkla projektu pieteikumi - līdz 29.februārim, savukārt inovāciju pārneses projektu pieteikumi - līdz 14.martam.     

Mobilitātes, partnerības un inovāciju pārneses projektu pieteikumus jāiesniedz VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļā, savukārt inovāciju attīstības un sadarbības tīkla projektu pieteikumus - Eiropas Komisijā. 

Projektus var iesniegt juridiskas personas - izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību un arodapmācību, kā arī organizācijas, institūcijas un uzņēmumi, kas ir reģistrēti kādā no 33 Leonardo da Vinci programmas dalībvalstīm.

Mobilitātes (pieredzes apmaiņa un mācību prakes) projekti  sniedz iespēju to dalībniekiem iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Tie paredzēti sākotnējo profesionālo iestāžu audzēkņiem, profesionālās izglītības speciālistiem, kā arī cilvēkiem darba tirgū.

Partnerības projekti paredzēti profesionālās izglītības iestāžu un atbalsta organizāciju sadarbības attīstīšanai, lai savstarpēju vizīšu laikā risinātu nozares kopīgās problēmas, rezultātā izstrādājot informatīvu materiālu vai organizējot konferenci, kurā iepazīstinātu interesentus ar kopīgi rasto problēmas risinājumu.

Inovāciju pārneses projekti nodrošina Eiropas valstu un pasaules labāko profesionālās izglītības metožu, materiālu, līdzekļu, darba formu u.c. adaptāciju, izplatīšanu un izmantošanu visā Eiropas Kopienā.

Inovāciju attīstības projekti uzlabo profesionālās izglītības kvalitāti programmas dalībvalstīs, meklējot kopējus risinājumus līdzīgām problēmām, veidojot jaunu izglītības politiku, saturu un metodes.

Savukārt sadarbības tīkla projekti nodrošina informācijas apkopošanu un apmaiņu par profesionālajā izglītībā aktuālu konkrētu tēmu.        

Plašāku informāciju par programmu un projektu prasībām var iegūt, zvanot pa tālruni: 67830834, rakstot uz e-pastu: leonardo@viaa.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai apmeklējot VIAA mājas lapu www.viaa.gov.lv/leonardo.

 

Papildinformācija:

Elīna Vimba
VIAA Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67358446, mob. tālr.: 26789874
e-pasts: elina.vimba@viaa.gov.lv