Dibina starpnozaru sadarbības padomi karjeras pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

28.09.2007

Šodien Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) notiek starpnozaru Sadarbības padomes dibināšanas sēde Karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) kvalitātes uzlabošanai Latvijā.

KAAS ir preventīvi karjeras izglītības, bezdarba samazināšanas un aktīvas nodarbinātības veicināšanas ilgtermiņa pasākumi, lai sekmētu indivīda spējām un interesēm atbilstoša personības attīstības virziena (profesijas, izglītības nozares) izvēli. KAAS šobrīd darbojas vairākas izglītības un labklājības nozares institūcijas, jo par KAAS attīstību politiskā līmenī atbildību dala Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija.

KAAS Sadarbības padomes dibināšanas sanāksmē piedalīsies speciālisti no KAAS iesaistītām institūcijām, proti, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras un Sociālās integrācijas centra, kā arī Ekonomikas ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un sociālo partneru - Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības - pārstāvji.

„KAAS Sadarbības padomes dibināšana uzsver pastāvīga profesionāla starpnozaru dialoga nepieciešamību starp izglītības un darba sektoriem. Šādas sadarbības rezultātā ir plānots pilnveidot karjeras attīstības atbalsta sistēmu un veicināt koordinētus pasākumus normatīvo aktu un rīcībpolitiku izstrādē, lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu un panāktu nacionālās konkurētspējas izaugsmi un nodarbinātības līmeņa pieaugumu, no vienas puses, un sniegtu atbalstu indivīdam viņa personisko karjeras mērķu un interešu apzināšanā un īstenošanā, no otras puses," norāda VIAA direktore Dita Traidās.

KAAS koncepciju valdība ir apstiprinājusi 2006. gada 29. martā. KAAS galvenie pakalpojumi ir informācija (sagatavošana un sniegšana), karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas) un karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguve).

VIAA ir atbildīgā iestāde par KAAS iesaistīto insitūciju un izglītības un darba nozaru sadarbības attīstību un koordinēšanu KAAS kvalitātes uzlabošanai Latvijā.

Papildinformācija:

Inita Blačforda
VIAA Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7814326, mob. tālr.: 29144193
e-pasts: inita.blacforda@viaa.gov.lv