Konferencē izvērtēs karjeras izglītību jauniešiem

18.09.2007

Rīt, 19, septembrī, viesnīcā "Islande Hotel" Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē konferenci "Karjeras attīstības atbalsts jauniešiem".

Konferencē izvērtēs karjeras attīstības atbalsta nepieciešamību jauniešiem, runās par karjeras izglītības lomu izglītības sektorā un tās nozīmi jauniešu personības attīstībā un pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Konferences dalībniekiem būs iespējas uzklausīt ārvalstu un Latvijas ekspertu priekšlikumus karjeras izglītības jautājumu risināšanā, kā arī piedalīties diskusijā par karjeras izglītības lomu mūžizglītības attīstībā Latvijā un karjeras konsultantu izglītošanas iespējām.

Konferences laikā paredzēts runāt par efektīvākas sadarbības veidošanu starp karjeras attīstības atbalsta politikas veidotājiem - Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju -, kā arī starp karjeras atbalsta pakalpojumu īstenotājiem un pakalpojuma saņēmējiem.

Starplaikos dalībniekiem būs iespēja apmeklēt izstādi un iepazīties ar projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā (KIPNIS)" gaitā tapušām izglītības programmām, metodiskajiem un informatīvajiem materiāliem un to veidotājiem.

Konferencē ar ievadlekciju „Karjeras attīstības atbalsts pilsoniskas sabiedrības veidošanai" uzstāsies Lielbritānijas eksperte Deidri Hjūza. Savukārt Dānijas Izglītības ministrijas pārstāvis Jorgens Broks iepazīstinās ar savas valsts pieredzi, problēmām un risinājumiem karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā.

Uz konferenci tiek aicināti visi interesenti, kam ir aktuāli karjeras attīstības atbalsta jautājumi, kā arī mediju pārstāvji.

Konference notiek ESF nacionālās programmas projekta "Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā" ietvaros. Projektu īsteno VIAA sadarbībā ar 38 Izglītības pārvaldēm, 6 pedagoģijas augstskolām laika periodā no 2005.-2007.gadam. Projekta budžets ir 1 129 971 LVL. ESF finansējums veido 75% no programmas kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% ir valsts budžeta finansējums.

Papildinformācija:

Inita Blačforda
VIAA Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7814326, mob. tālr.: 29144193
e-pasts: inita.blacforda@viaa.gov.lv