Leonardo da Vinci programmā apstiprināti 114 mobilitātes projekti

31.05.2007

Vakar, 30.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi 114 mobilitātes (prakses un pieredzes apmaiņas) projektus Leonardo da Vinci programmā ar kopējo finansējumu 1 144 000 EUR apmērā.

No apstiprinātajiem projektiem 30 ir prakses projekti jauniešiem sākotnējā profesionālajā izglītībā, 21 - prakses projekts cilvēkiem darba tirgū, savukārt 63 - pieredzes apmaiņas projekti profesionālās izglītības speciālistiem.

Pēc līguma slēgšanas starp VIAA (Leonardo da Vinci programmas nacionālā aģentūra Latvijā) un projektu īstenotājiem praksē vai pieredzes apmaiņā uz kādu no pārējām 30 Leonardo da Vinci dalībvalstīm kopumā dosies 639 projektu dalībnieki.

Pēc projektu tehniskās atlases ekspertu komisijas vērtēšanai bija nodots 161 mobilitātes projekts ar kopējo pieprasīto finansējumu 2,5 milj. EUR apmērā. Visvairāk pieteikumu projektu īstenošanai Leonardo da Vinci programmā iesniegušas izglītības iestādes. Pieteikumi saņemti arī no dažādiem uzņēmumiem, biedrībām, kā arī valsts iestādēm.

Konkursu mobilitātes projektu īstenošanai Leonardo da Vinci programmā izsludina reizi gadā un tos var iesniegt juridiskas personas - izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību un arodapmācību, kā arī organizācijas, institūcijas un uzņēmumi.

2006.gadā izsludinātajā konkursā VIAA saņēma 138 mobilitātes projektu pieteikumus, no tiem apstiprināja 113. Līdz šim jau īstenoti 55 apstiprinātie projekti, bet 32 - uzsākuši savu darbību.

Laika posmā no 2000. līdz 2006.gadam kopumā Eiropas Savienības atbalstu Leonardo da Vinci programmā saņēmuši 527 mobilitātes projekti ar kopējo finansējumu 4 847 539 EUR apmērā, dodot iespēju veikt praksi vai piedalīties starptautiskā pieredzes apmaiņā 3400 dalībniekiem no Latvijas.

Papildinformācija:

Elīna Vimba
VIAA Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7358446; mob. tālr.: 26789874; e-pasts:  elina.vimba@viaa.gov.lv