Ar ERAF atbalstu turpināsies zinātnes infrastruktūras modernizācija

20.03.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tuvākajā laikā plāno noslēgt līgumus par finansējuma piešķiršanu 11 apjomīgu projektu īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā ar kopējo finansējumu nepilni 48 miljoni latu, no kuriem nepilni 33 miljoni latu ir ERAF finansējums.

Projektus varēja izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija. Projektu īstenošanas gaitā ir plānots iegādāties jaunas iekārtas un pētniecības aprīkojumu, kā arī notiks zinātnisko institūciju ēku rekonstrukcija, renovācija un jaunu ēku būvniecība. Finansējums ir paredzēts dažādu jomu pētnieciskās darbības paplašināšanai un pētniecības virzienu dažādošanai ar jauniem pakalpojumiem.

Finansējuma saņēmēji atlases otrajā kārtā ir šādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību: „Programmatūras testēšanas laboratorija”, „Baltijas ciklotrona centrs”, „Unipharmalab”, „IKTK”, „Centre for Remote Sensing”, „SiTDeLa”, „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, „MHD Research Centre”, „Baltijas jūras ģeoloģijas centrs”, „Aviācijas pētniecības centrs”, „Nukleārās medicīnas centrs”.

Projektu īstenotāji ir iecerējuši attīstīt programmatūras risinājumu testēšanas infrastruktūru, izveidojot inovatīvu, modulāru, autonomu un multifunkcionālu pētnieciskās testēšanas laboratoriju; uzbūvēt un aprīkot ar zinātniski pētnieciskām iekārtām ciklotrona un klīniski epidemioloģisko pētījumu centru Salaspilī; izveidot cieto zāļu formu izstrādes laboratoriju un analītiskās ķīmijas metožu laboratoriju; izveidot lielizmēra koksnes konstrukciju pētniecības infrastruktūru; attīstīt pētniecības infrastruktūru onkoloģisko pētījumu komercializācijai farmakoloģijā un saistītajās jomās; attīstīt aviācijas diagnostikas tehnoloģiju pētniecības infrastruktūru u.c.

Šajā ERAF aktivitātē otrajā kārtā ir noteikta atklāta projektu iesniegumu atlase, ko veic Izglītības un zinātnes ministrija, un tajā tika iesniegti 29 projektu iesniegumi. Apstiprināto 11 projektu iesniegumu kopējais ERAF finansējums ir 32 938 021 lats ar dažādu finansējuma apjomu un sadalījumu dažādiem finansējuma saņēmējiem atkarībā no atbilstības mazā/vidējā/lielā komersanta definīcijai: līdz 70%, ja projekta iesniedzējs atbilst mikro vai mazā komersanta definīcijai; 60%, ja projekta iesniedzējs atbilst vidējā komersanta definīcijai; 50%, ja projekta iesniedzējs atbilst lielā komersanta definīcijai. Pārējo līdzfinansējumu nodrošina finansējuma saņēmējs.

Patlaban šajā aktivitātē ir sākusies deviņu pirmās atlases kārtas projektu īstenošana, un to gaitā nozīmīgākās Latvijas zinātniskās institūcijas veido valsts nozīmes pētniecības centrus deviņu pētniecības virzienu attīstībai.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot atklātas projektu iesniegumu atlases Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem un visu (t.sk. ESF un ERAF) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu programmu vadības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv