Starptautiskai kvalitātes balvai nominēti trīs Leonardo da Vinci projekti no Latvijas

05.12.2005

Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA) ES programmas Leonardo da Vinci daļa Eiropas mobilitātes projektu kvalitātes balvai nominējusi trīs prakses un pieredzes apmaiņas projektus no Latvijas

No Latvijas starptautiskajam konkursam nominēti projekti, kas īstenoti laika posmā no 2003.-2005.gadam un ko par labākajiem īpašā izvērtēšanā atzinusi Leonardo da Vinci izvērtēšanas komisija.

Viens no nominētajiem ir P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledžas īstenotais projekts „Aktivizējošā aprūpe - svarīgs aspekts invalīdu un vecu ļaužu aprūpē Vācijā". Trīs nedēļas seši audzēkņi no Latvijas apguva zināšanas un iemaņas cilvēku ar īpašām vajadzībām un vecu cilvēku aktivizējošā aprūpē, apmeklējot praktiskās nodarbības Heimerer skolā, kā arī darbojoties dažādās Vācijas sociālajās institūcijās.

Vidzemes Augstskolas (ViA) realizētā projekta „Komunikācija, efektivitāte, draudzīgums un caurspīdīgums valsts un pašvaldību institūcijās" laikā četri Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas un divi Politoloģijas nodaļas studenti 13 nedēļas bija praksē četrās Eiropas valstīs - Austrijā, Dānijā, Somijā, Vācijā - un vienlaicīgi veica salīdzinošu pētījumu par Latvijas un katras partnervalsts publiskās pārvaldes darbības principiem, izstrādājot informatīvu materiālu gan ViA studentiem, gan citiem interesentiem.

Latvijas Bērnu sociālo aprūpes iestāžu vadītāju asociācijas īstenotā projekta „Sociālo darbinieku apmācība Francijā" 18 dalībniekiem bija iespēja deviņu nedēļu laikā apgūt praktiskās iemaņas 10 sociālā darba iestādēs Pireneju - Atlantijas reģionā, tādējādi iegūstot noderīgu pieredzi un izpratni par darba stilu sociālajās iestādēs Francijā.

Starptautiskajam konkursam projektus var izvirzīt 31 ES programmas Leonardo da Vinci valsts un tos vērtē eksperti no dažādām ES dalībvalstīm. Kvalitātes balvu Eiropas labākajiem prakses un pieredzes apmaiņas jeb mobilitātes projektiem profesionālajā izglītībā pasniegs jau otro gadu. šajā gadā svinīgais pasākums un laureātu paziņošana plānota 2006.gada 10.maijā Grācā, Austrijā.

Leonardo da Vinci programmā kopš 2000.gada Latvijā apstiprināti 414 prakses un pieredzes apmaiņas projekti par 3,7 miljoniem eiro. Tajos piedalījušies gandrīz 2500 dalībnieki no profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un dažādām organizācijām.

Inita Blačforda

Profesionālās izglītības attīstības aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 7814326; e-pasts: inita.blacforda@piaa.gov.lv