Konferencē spriedīs par karjeras izglītības programmu nodrošinājumu izglītības sistēmā

01.12.2005

Šī gada 1.decembrī no plkst.11:00-15:00 Rīgā Latvijas Kara muzeja telpās notiks Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA) organizēta konference „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā".

Konferences dalībnieki spriedīs par aktualitātēm profesionālās orientācijas politikas jomā gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā, kā arī iepazīsies ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētas nacionālās programmas „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā" īstenošanas gaitu un turpmākā darba virzību.

„Sekmīgi īstenota programma veicinās piemērotas izglītības izvēli un apguvi, profesionālo sagatavotību un personiskās karjeras attīstību, sekmējot izglītības iestāžu absolventu nodarbinātību un motivāciju mūžizglītībai," uzsver nacionālās programmas projekta vadītāja Brigita Miķelsone, piebilstot, ka „ļoti svarīgi ar šo programmu panākt, lai profesionālās orientācijas pasākumus visā izglītības sektorā veiktu kvalificēti darbinieki un lai metodiskie materiāli atbilstu izglītojamo vecuma grupas interesēm un vajadzībām."

Konferences gaitā dalībniekiem būs iespēja iepazīties arī ar Dānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Somijas, Čehijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ungārijas un Īrijas pieredzi profesionālās izglītības un karjeras konsultāciju sniegšanas jomā.

Konferencē piedalīsies projekta darba grupu eksperti un pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas Darba departamenta, PIAA, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra, Izglītības satura un eksaminācijas centra, Profesionālās izglītības centra, Augstākās izglītības padomes, Latvijas koledžu asociācijas, 38 izglītības pārvaldēm, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Izglītības valsts inspekcijas u.c. institūcijām.

Nacionālā programma paredz uzlabot karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti visu līmeņu un veidu izglītības iestādēs mūžizglītības kontekstā, izveidojot profesionālās orientācijas speciālistu kvalifikācijas apguves un pilnveides sistēmu, attīstot karjeras izglītības metodisko un informatīvo materiālu nodrošinājumu.

PIAA īsteno nacionālās programmas projektu laikā no 2005. līdz 2007. gadam. Nacionālās programmas kopējās izmaksas ir 1 065 995 LVL. ESF finansējums veido 75% no programmas kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% ir valsts budžeta finansējums.

Elīna Vimba

Profesionālās izglītības attīstības aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 7358446; e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv