Eiropas Sociālā fonda nauda atkārtoti pieejama profesionālās orientācijas pasākumiem skolās

03.10.2005

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) atkārtoti izsludina atklāto konkursu projektu pieteikumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs".

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2005. gada 5. decembris. Projektus var pieteikt izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, valsts un pašvaldību iestādes un profesionālās asociācijas.

Kopējais pieejamais finansējums aktivitātes īstenošanai ir 1 124 486 lati. Atkārtotu konkursu projektu pieteikumiem PIAA izsludina par aktivitātē atlikušo pieejamo finansējumu - 694 146 latiem. ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% veido nacionālais vai privātais finansējums. Projektu ilgums ir no četriem līdz divpadsmit mēnešiem. Maksimālā viena projekta summa ir 10 000, minimālā - 2000 latu.

Atbalstīs projektus, kas paredz profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanu izglītības iestādēs, darbojošos informatīvo centru tālāku attīstību, izglītības iestāžu mājas lapu izveidi, mācību ekskursijas, sadarbības veidošanu un veicināšanu ar uzņēmumiem un citas līdzīga rakstura aktivitātes. Priekšroka būs projektu pieteicējiem ar pieredzi profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumu īstenošanā vai organizēšanā, kā arī tiem projektiem, kuros iesaistīti partneri un vairāk kā 150 jauniešu.

Atklāto konkursu projektu pieteikumiem aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" PIAA pirmo reizi izsludināja 2004. gada 20.septembrī un saņēma 117 projektu pieteikumus. No tiem apstiprināti ir 72 projekti, un to kopējās izmaksas ir 430 339 lati.

Laika posmā no 2004. - 2006. gadam no Eiropas Sociālā fonda izglītībai ir pieejami 29,6 miljoni latu atklātu konkursu projektu īstenošanai. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija Eiropas Sociālā fonda apguvē administrē deviņu atklāto konkursu ieviešanu izglītībā.

 

Papildu informācijai:

Inita Blačforda
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 7814326
E-pasts: inita.blacforda@piaa.gov.