Prakses un pieredzes apmaiņas projekti saņem Leonardo da Vinci kvalitātes balvu „Spārni 2004"

01.12.2004

Trešdien, 2004.gada 1.decembrī, pasniegs kvalitātes balvu "Spārni 2004" labākajiem Eiropas Savienības profesionālās izglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes jeb prakses un pieredzes apmaiņas projektiem. Konferenci atklās izglītības un zinātnes ministrs Juris Radzevičs un Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA) direktore Dita Traidās.

Kvalitātes balvas konkursu „Spārni 2004" šogad notika pirmo reizi. Konkursā piedalījās 2000. - 2002. gada mobilitātes projektu īstenotāji. Pieteiktie projekti aptvēra dažādas jomas - izglītību, lauksaimniecību, pārtikas ražošanu, komunikācijas zinības, tipogrāfijas lietas, tūrismu un viesmīlības servisu, galdniecību, uzņēmējdarbību.

Leonardo da Vinci kvalitātes balvu „Spārni" piecās nominācijās par teicamu projekta vadību un pārraudzību, teicamiem projekta rezultātiem, to sekmīgu ieviešanu un izplatīšanu, kā arī inovatīviem aspektiem projektos šogad ir ieguvuši astoņi projekti. Nominēto projektu vidū ir SIA „Valmieras tipogrāfija Lapa", SIA Komunikāciju akadēmija, Mālpils pagasta padome, Mālpils profesionālā vidusskola, Kuldīgas 78. arodvidusskola, Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola, kā arī Saldus Profesionālā vidusskola un Valsts Nodarbinātības aģentūras Rēzeknes filiāle.

Piedalīšanās Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektos profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem, profesionālo studiju programmu studentiem, uzņēmumu jaunajiem darbiniekiem un personāldaļu speciālistiem ir iespēja piedalīties prakses un pieredzes apmaiņas braucienos uz citu Eiropas valstu profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

Leonardo da Vinci programmā kopš 2000. gada apstiprināti 322 prakses un pieredzes apmaiņas projekti par 2,7 miljoniem eiro. Tajos piedalījušies gandrīz 2000 dalībnieki no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un dažādām organizācijām.

Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektu kvalitātes balvas „Spārni 2004" noslēguma konferenci atklās plkst. 15.30 viesnīcas „Gutenbergs" konferenču zālē.

 

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, tālr. 7830838