Seminārā informē par Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektiem

13.10.2004

Ceturtdien, 13. oktobrī, Izglītības un zinātnes ministrijas Baltajā zālē Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) rīko bezmaksas informatīvu semināru par projektu sagatavošanu Eiropas Savienības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projektiem 2005. gadam.

Mobilitātes projektu ietvaros profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem, profesionālo studiju programmu studentiem, uzņēmumu jaunajiem darbiniekiem un personāldaļu speciālistiem ir iespēja piedalīties prakses un pieredzes apmaiņas braucienos uz citu Eiropas valstu profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem. Projektus var pieteikt juridiskas personas. Mobilitātes projektu pieteikumu termiņš ir 2005.gada 11.februāris. Lai piedalītos programmā, nepieciešams līdzfinansējums un ārzemju sadarbības partneris Leonardo da Vinci programmas dalībvalstī.

Izsludinātais ir trešais un pēdējais Leonardo da Vinci programmas otrā posma konkursa cikls. Programmas stratēģiskās prioritātes mobilitātes projektiem 2005. un 2006. gadam ir Eiropas darba tirgus attīstība un Eiropas izglītības un apmācības sistēmas pārveide, modernizācija un pielāgošana.

Leonardo da Vinci programmas Mobilitātes virzienā kopš 2000. gada apstiprināti 322 prakses un pieredzes apmaiņas projekti par 2,7 miljoniem eiro. Tajos piedalījušies gandrīz 2000 dalībnieki no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un dažādām organizācijām.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, tālr. 7814325.