Informēs par projektu pieteikumu sagatavošanu ESF finansējumam izglītībā

07.10.2004

7.oktobrī Rēzeknē, Rēzeknes augstskolas Pedagoģijas fakultātes aktu zālē,  plkst. 12.00 notiks Izglītības un zinātnes ministrijas un Profesionālās izglītības attīstības aģentūras rīkoti bezmaksas semināri par projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs".

Atklātu konkursu projektu pieteikumiem Profesionālās izglītības attīstības aģentūra izsludināja 20. septembrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2004. gada 1. novembris. Projektus var pieteikt izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, valsts un pašvaldību iestādes un profesionālās asociācijas. Minēto aktivitāšu ietvaros ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% veido nacionālais vai privātais finansējums. Projektu  ilgums šajā aktivitātē ir līdz  vienam gadam, maksimālā viena projekta summa - līdz 7000 LVL.

ESF aktivitātes „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" ietvaros atbalstīs profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanu izglītības iestādēs, darbojošos informatīvo centru tālāku attīstību, izglītības iestāžu mājas lapu izveidi, mācību ekskursijas un citas līdzīga rakstura aktivitātes. Ja pieteikuma projekts paredz izstrādāt informatīvus, metodiskus, reklāmas vai citus materiālus, tiem jābūt kombinētiem ar atbilstīgu pasākumu.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, mob. tālr.  9144193