Uzlabos profesionālās kvalifikācijas ieguves iespējas notiesātajiem

02.09.2009

Šodien, 2. septembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīja vienošanos ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta īstenošanu aktivitātē „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” (3.1.1.2.).

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt profesionālās kvalifikācijas ieguves iespējas notiesātajiem ieslodzījuma vietās, izveidojot darba tirgus prasībām atbilstošu mācību infrastruktūru. Plānots, ka projekta īstenošana ilgs līdz 2011. gada 30. jūnijam.

Ieslodzījuma vietu pārvalde projekta gaitā plānojusi izveidot infrastruktūru tādām mācību programmām, kas atbilst tautsaimniecības darba tirgus pieprasījumam un ieslodzīto interesēm, iespējām un vajadzībām, nepārsniedz vienu mācību gadu, ir akreditētas un neuzstāda nosacījumus par izglītojamo iepriekšēju izglītību.

Projekta īstenošanas gaitā astoņās ieslodzījuma vietās visā Latvijā – Šķirotavas cietumā, Brasas cietumā, Centrālcietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Daugavgrīvas cietumā un Valmieras cietumā – tiks veikta mācību telpu un palīgtelpu izveide vai pielāgošana, iekārtošana, kā arī mācību iekārtu, tehnoloģiju, elektroniskās apmācības materiālu, mēbeļu u.c. iegāde un uzstādīšana. Profesionālo kvalifikāciju varēs iegūt dažādās profesijās: drēbnieks, metinātājs, elektromontieris, mūrnieks, galdnieks, informācijas ievadīšanas operators, pavārs u.c.

Aktivitātes ietvaros atbalstu saņems gan notiesātie ieslodzījuma vietās, gan ieslodzījuma vietās strādājošie pedagogi, jo mācībspēkiem būs nodrošināta apmācība par jaunajām iekārtām un tehnoloģijām.

„Nav nekāds noslēpums, ka ieslodzījuma vietās Latvijā nav apmācībai piemērotas infrastruktūras – trūkst telpu, aprīkojuma, mācību līdzekļu, atbilstošu mācību apstākļu. Līdz ar to ieslodzījuma vietās īstenoto izglītības programmu apguves kvalitāte būtiski atpaliek no tām programmām, ko īsteno ārpus ieslodzījuma vietām. Projekta gaitā izdarītais palīdzēs šo problēmu risināt, un esmu pārliecināta, ka ilgtermiņā ieguvēji būs visa sabiedrība. Ir būtiski apzināties, ka profesionālajām prasmēm un iemaņām var būt izšķiroša loma šo cilvēku turpmākajā dzīvesveidā un vērtību izvēlē,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Projekta iesnieguma izvērtēšanu veica Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 2 409 760,00 LVL, savukārt kopējās aktivitātes ietvaros attiecināmās izmaksas – 2 315 330,00 LVL, no kuriem ERAF finansējuma apmērs ir 85%, bet 15% veido valsts budžeta finansējums.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā (Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds), nodrošinot atklātu projektu iesniegumu atlases, sagatavojot un noslēdzot līgumus/vienošanās ar finansējuma saņēmējiem, nodrošinot struktūrfondu projektu administrēšanu (ieviešanu, uzraudzību un finanšu kontroli) atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv