Konkursā apzinās oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus

10.07.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus.

VIAA atzinības zīmi piešķirs par veiksmīgu darbību valodu mācīšanas un apguves jomā neatkarīgi no institūcijas veida un valodas apguvēju vecuma. Šogad tematiskās prioritātes ir: starpkultūru izglītība – dažādu valodu pielietošana mācību procesā; jaunāko tehnoloģiju, virtuālās vides un sociālo tīklu izmantošana valodu apguvē.

2012.gada konkursam var pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas – publisko tiesību subjekti, to iestādes, fiziskas personas, neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi), komersanti.

Konkursa uzvarētāji saņems Eiropas Komisijas diplomu, tiesības izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto atzinības zīmes simboliku, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālbalvu.

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 15.augustam. Būtiski atcerēties, ka atzinības zīmi piešķir projektiem, kas pieteikšanas brīdī tiek īstenoti vai tuvojas nobeigumam, un ka to nepiešķir par izstrādātiem mācību materiāliem.

Konkursa nosacījumus var saņemt VIAA personīgi vai mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”.

Konkurss, ko Latvijā koordinē VIAA, ir Eiropas Komisijas iniciatīva. Tas norisinās 30 Eiropas valstīs un rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu. Konkurss veicina novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi visa mūža garumā, kā arī rod jaunas, oriģinālas, no citām valstīm un valodām pārņemamas svešvalodu apguves metodes un paņēmienus.

Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv