Rīgā tiksies Eiropas karjeras atbalsta speciālisti

14.09.2009

No 16. līdz 18. septembrim viesnīcā Radisson SAS Daugava pulcēsies vairāk nekā simt karjeras atbalsta speciālistu no visas Eiropas, lai diskutētu par aktuāliem karjeras atbalsta jautājumiem, e-konsultāciju pieejamības paplašināšanu un mūžilgas karjeras atbalsta politiku Eiropā. Pasākumu Latvijā organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), nodrošina Eiropas Komisija, Izglītības un zinātnes ministrija un Eiropas Komisijas atbalstītais projekts „Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls”.

Tikšanās laikā norisināsies divi pasākumi. Vispirms 16. un 17. septembra dienas pirmajā pusē notiks 6. Eiropas konference „E-konsultācijas: Karjeras konsultāciju pieejamības paplašināšana” (e-Guidance: Widening of Access to Lifelong Guidance). Konferenci 16. septembrī plkst. 9:00 atklās Latvijas izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un VIAA direktore Dita Traidās.

Konferences dalībnieki gan plenārsēdē, gan nelielās darba grupās diskutēs un dalīsies pieredzē par specifiskiem izglītības un karjeras atbalsta vadības jautājumiem, īpašu uzmanību veltot e-konsultāciju pieejamībai un nozīmei karjeras atbalsta jomā. Visā Eiropas Savienībā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta informācijas sabiedrības un e-pārvaldes attīstībai, mūžizglītības jomā – konsultācijām elektroniskā formātā karjeras atbalsta jautājumos.

„Šī konference dos iespēju iepazīt visas Eiropas karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības formas, pieredzi e-konsultāciju ieviešanā un attīstībā. Vērtīgu informāciju sagaidām gan no konferences laikā plānotajām darba grupu diskusijām, gan dalībvalstu sagatavotajām e-konsultāciju vietņu prezentācijām. Jau daudzkārt esam saņēmuši atzinību no Eiropas kolēģiem un priecājamies, ka arvien vairāk Latvijas pedagogu, skolēnu, studentu, karjeras konsultantu un daudz citu interesentu labprāt izmanto Nacionālās izglītības iespēju datubāzes NIID.LV piedāvātās iespējas,” uzsver VIAA Karjeras atbalsta departamenta direktore Aleksandra Joma. 

Pasākuma otrajā daļā 17. un 18. septembrī notiks Eiropas Komisijas līdzfinansētā starptautiskā projekta „Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” (European Lifelong Guidance Policy Network) dalībvalstu pārstāvju 5. darba sanāksme. Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija ir šī Eiropas Komisijas iniciētā starpvalstu projekta dalībniece, un VIAA Karjeras atbalsta departaments veic nacionālā koordinatora funkcijas.

Konferences programma: http://www.egos-cip.eu/riga2009/
EMKAPT 5. darba sanāksmes programma: http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/meetings/riga

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv