Konkursā par mācību līdzekļu digitalizāciju saņemti 200 pieteikumi

10.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā projektu konkursā par inovāciju īstenošanu izglītībā saņemti 200 izglītības iestāžu, pašvaldību izglītības pārvalžu, biedrību un nodibinājumu pieteikumi par kopējo summu LVL 2,3 milj. 13 projekti ir par metu izstrādi, savukārt 187 - par digitālu mācību materiālu izveidi.

Konkursā projektus iesniegušas apmēram 125 izglītības iestādes, 50 biedrības un nodibinājumi, kā arī 20 pašvaldību izglītības pārvaldes, pārstāvot gandrīz visus Latvijas reģionus. Ievērotas arī iepriekš noteiktās apakšprioritātes: 68 projekti saņemti par mācību līdzekļu izstrādi vai metu/ideju pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmu īstenošanā; 72 – par integrēto mācību līdzekļu izstrādi vai metu; 60 – par vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu un mākslu jomu apguvi.

„Esam gandarīti par projektu iesniedzēju aktivitāti, atsaucoties ministra R.Ķīla lēmumam īstenot savas profesionālās darbības laikā uzkrātās idejas mācību materiālu modernizēšanai. Ņemot vērā šogad pieejamo finansējumu konkursam un iesniegto projektu skaitu, ir pamatotas cerība atlasīt patiešām labas un kvalitatīvas mācību materiālu digitalizācijas idejas un projektus. Jāapzinās, ka šis konkurss ir pirmais tāda veida mēģinājums uzrunāt pedagogus un nevalstiskās organizācijas, aicinot viņus profesionāli un radoši izvērtēt iespējas skolēniem nepieciešamos mācīšanās instrumentus veidot mūsu jauniešiem tik atraktīvajā digitālajā vidē. Izstrādātie materiāli ļaus skolēniem mācības tuvināt savai reālajai ikdienai, kur modernajām tehnoloģijām ir jau sava stabila vieta,” informē Dita Traidās, VIAA direktore.

Šobrīd VIAA speciālisti veic projektu pieteikumu administratīvo vērtēšanu, tad komisija, kuru veidos VIAA, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un Valsts izglītības satura centra pārstāvji, vērtēs saņemto projektu kvalitāti. Visi projektu iesniedzēji saņems oficiālu atbildi par rezultātiem, kas būs zināmi 31.08.2012.

Šādu konkursu VIAA izsludināja, lai visi tajā tapušie mācību līdzekļi būtu publiski pieejami un ļautu samazināt vecāku, valsts un pašvaldību izdevumus mācību materiālu iegādei. Kopējais projektu konkursam pieejamais finansējums šogad ir 300 000 latu valsts budžeta līdzekļu.

Plašāka informācija pieejama VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Izglītības inovācijas projekti”.


Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv