Dižķibele – izaicinājums karjeras speciālistiem

21.09.2009

Laikā, kad par bezdarbniekiem kļūst tūkstošiem cilvēku, ir jādara viss iespējamais, lai bez darba palikušie saprastu, ka ar darba zaudēšanu dzīve nebeidzas un palīdzēt var karjeras konsultants – šāds secinājums izteikts karjeras speciālistu konferencē „E-konsultācijas: Karjeras konsultāciju pieejamības paplašināšana”, kas pagājušajā nedēļā norisinājās Rīgā. Vairāk nekā simt karjeras speciālistu no visas Eiropas apkopoja viedokļus un diskutēja par e-konsultāciju pieejamības paplašināšanas iespējām, mūžizglītības jautājumiem, sociālā atbalsta, jauniešu un nodarbinātības politiku.

Pieprasījums pēc karjeras konsultācijas pakalpojumiem un e-konsultācijām karjeras jautājumos pieaug ļoti strauji, tāpēc jāmeklē iespējas, kā tos padarīt pieejamākus un bez lieliem finanšu ieguldījumiem. Pirmkārt, jāizmanto informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, kas daudz vairāk jāintegrē tradicionālajās konsultāciju metodēs, piemēram, organizējot virtuālu tikšanos ar savu karjeras konsultantu. Otrkārt, atbalstāma ir iniciatīva par karjeras konsultantu iziešanu ielās, kas nozīmē, ka speciālisti ne tikai gaida klientus pie sevis, bet arī dodas, piemēram, uz uzņēmumu, kur drīzumā notiks darbinieku atlaišana. Šādas pārmaiņas karjeras speciālistu ikdienā vairs nebūtu tikai cīņa ar sekām, bet reāla, lietderīga darbība, lai palīdzētu cilvēkam izvairīties no bezizejas sajūtas un  izmisuma soļiem.

Konferencē secināts, ka mainīgie sociāli ekonomiskie apstākļi liek nemitīgi mainīties un pilnveidoties arī karjeras speciālistiem, un viņu darbības galvenais mērķis ir iemācīt cilvēku jebkurā dzīves posmā apzināties savas stiprās un vājās puses. Tieši karjeras speciālistu uzdevums ir strādāt pie tā, lai pēc iespējas ātrāk notiktu izglītības, nodarbinātības un sociālā atbalsta politiku savstarpēja integrācija un savietošana, kas daudzās valstīs, arī Latvijā, vēl joprojām ir problēmjautājuma līmenī, tomēr cerības tiek liktas uz e-pārvaldes pilnīgu ieviešanu.

„Esam aizmirsuši, ka bezgala nozīmīgs cilvēka dzīvē ir radošums, radoša domāšana un pieeja. Domājot radoši, mēs varam patiesi mainīties un saskatīt jaunus ceļus, kas rada iespējas būt ne tikai darba ņēmējam, bet kļūt arī par darba devēju citiem,” pauž Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Karjeras atbalsta departamenta direktore Aleksandra Joma secinot, ka karjeras atbalsta teorijas kopumā ir izstrādātas tā, lai jau no pašiem pirmsākumiem cilvēku virzītu kā darba ņēmēju, nevis devēju.

Konferenci organizēja VIAA, nodrošināja Eiropas Komisija, Izglītības un zinātnes ministrija un Eiropas Komisijas atbalstītais projekts „Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls”.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv


Lejupielādēt konferences foto