Finansējums Latvijas dalībai Erasmus programmā ir pietiekams

05.10.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka publiskajā telpā izskanējusī informācija par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus finansiālajām problēmām Eiropā neietekmēs ne Erasmus, ne pārējo Mūžizglītības programmā apstiprināto projektu īstenošanu Latvijā.

Šobrīd VIAA jau ir izmaksājusi augstskolām 80% finansējuma, kas ir nepieciešams 2012./2013. mācību gada Erasmus programmas aktivitāšu īstenošanai, savukārt atlikušie 20% tiks izmaksāti pēc starpatskaišu iesniegšanas. Līdz ar to visus saskaņotos projektus šobrīd ir iespējams īstenot.

Nav noslēpums, ka vairākas Eiropas Savienības valstis pašlaik saskaras ar ekonomiskām problēmām un tāpēc EK ir vairāk jādomā par taupības pasākumiem, taču tas nenozīmē, ka līgumsaistības ar Latviju vai kādu citu Mūžizglītības programmas dalībvalsti netiks pildītas. To apstiprina arī EK sniegtā informācija VIAA.

„Varu apliecināt, ka projektu īstenotāji savus maksājumus saņems līdz šim ierastajā kārtībā. Pastāv tikai neliela iespēja, ka maksājumi var aizkavēties, bet tā kā Latvija ir veiksmīgi pārcietusi krīzes laiku un guvusi daudzas mācībstundas, esam gatavi dažādām situācijām,” komentē VIAA direktore Dita Traidās.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar EK, VIAA ir saņēmusi finansējumu, lai varētu notikt arī pārējo Mūžizglītības programmas apakšprogrammu – Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig – īstenošana. Līdz ar to nav pamata bažām par kādā apakšprogrammā īstenoto projektu neparedzētu apturēšanu.

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas darbību, tajā skaitā Erasmus, Latvijā administrē VIAA. Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar EK par Mūžizglītības programmas īstenošanu, 2012. gadā VIAA ir piešķirts finansējums 10,8 miljoni eiro apmērā, tai skaitā 5,3 miljoni eiro Erasmus apakšprogrammai.

Papildu informācija:
Dace Zaldāte
VIAA vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67201170, 29207373
E-pasts: dace.zaldate@viaa.gov.lv