Karjeras nedēļā piedalījušies ap 9 000 Latvijas skolēnu

03.12.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Karjeras nedēļas pasākumos piecās Latvijas pilsētās iesaistījās vairāk nekā 100 uzņēmumu un mācību iestāžu visā Latvijā, pulcējot ap 9 000 skolēnu. Jaunieši iepazina dažādas profesijas, tikās ar karjeras konsultantiem, piedalījās darbnīcās un konkursos, lai labāk izprastu savas vēlmes un iespējamo nākotnes profesiju.

Valmierā Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās ap 1000 jauniešu, Liepājā – 2000, Ventspilī – 1500, Rēzeknē – 3000, bet Daugavpilī – 1200. Dažādu uzņēmumu un tajos strādājošo ikdienu iepazīt ekskursijās, semināros, sarunās un aktivitātēs viņiem ļāva vairāk nekā 100 uzņēmumu un mācību iestāžu visā Latvijā.

Karjeras nedēļa, kas norisinājās no 26. līdz 30. novembrim, šogad notika pirmo reizi. To Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā rīkoja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Euroguidance programmas ietvaros sadarbībā ar pilsētu izglītības pārvaldēm, skolām un vietējiem uzņēmumiem.

Valmiera
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore Agita Zariņa uzsver, ka Karjeras nedēļas viens no lielākajiem plusiem bija tas, ka ar vienotu pasākumu ciklu izkustināts no vietas jautājums par karjeras izglītības popularizēšanu.
„Līdz šim tikai atsevišķās izglītības iestādēs nopietni pievērsās jautājumiem par karjeras izglītību un tās popularizēšanu skolu jauniešu vidū, tāpēc es domāju, ka šāds vienots pasākumu cikls ir liela veiksme, kas noteikti jāturpina nākotnē,” saka A. Zariņa, piebilstot, ka „galvenais ieguvums, manuprāt, jauniešiem bija iespēja reālajā dzīvē pārliecināties par konkrētu profesiju ikdienu, tikties ar speciālistiem, kas izskaidro profesiju specifiku. Un, protams, pārrunāt izglītības iespējas savā pilsētā”.
Ģimnāzijas direktore novērojusi, ka visaktīvāk jaunieši apmeklēja un vislielāko interesi izraisīja Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, Valmieras integrētā bibliotēka, jaunatnes centrs „Vinda”, SIA „Valmieras ūdens”, kā arī Vidzemes Olimpiskais centrs, kur jaunieši iejutās žurnālistu lomā.

Liepāja
Liepājā visaktīvāk jaunieši apmeklēja pasākumus Liepājas reģionālajā slimnīcā, ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumā „Upe”. Kopā Karjeras nedēļas aktivitātēs iesaistījās 25 pilsētas uzņēmumi un iestādes.
„Manuprāt, šādiem pasākumiem jākļūst par visas valsts mēroga aktivitāti,” uzskata Liepājas pasākumu koordinatore, pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības metodiķe jaunatnes jautājumos Aelita Antonova.
„Īpašs paldies tiem pedagogiem, kuri mudināja skolēnus izvēlēties viņiem atbilstošāko profesiju. Galu galā tieši pedagogs ir pirmais padomdevējs karjeras izaugsmē, jo vislabāk pārzina savu audzēkņu stiprās puses un var dot nozīmīgu ieguldījumu jaunieša turpmākajā izaugsmē,” saka A. Antonova.

Ventspils
„Patiess prieks, ka skolēnu interese par Karjeras nedēļas pasākumiem ievērojami pārsniedza gaidīto, ļoti aktīvi bija arī skolēnu vecāki, kas piedalīties diskusijās un konsultācijās,” stāsta Ventspils Izglītības pārvaldes metodiķe Ruta Ogurcova. „Ne mazāk patīkami, ka uzņēmumi un mācību iestādes, kuras uzņēma skolēnus šajās piecās ļoti piesātinātajās dienās, bija īpaši domājuši par to, lai skolēniem potenciālās izglītības un karjeras iespējas pasniegtu interesanti. Tie nebija tikai sausi fakti, bet vesels piedzīvojums, izprotot konkrētas profesijas ikdienu un specifiku,” saka R. Ogurcova.
Vislielāko skolēnu interesi Ventspilī raisīja viesošanās uzņēmumos „Ventspils reiss”, „Kālija parks”, Ventspils brīvostas pārvaldē un ostas kapteiņu dienestā, kā arī līdzdarbošanās Ventspils augstskolas un Ventspils tehnikuma rīkotajos pasākumos.

Rēzekne
„Rēzeknē vispopulārākie uzņēmumi skolēnu vidū bija metālapstrādes uzņēmums „LEAX Rēzekne” un finiera saplākšņa ražotne „Verems”,” par Karjeras nedēļas pasākumiem stāsta Rēzeknē Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe Ilona Stramkalne.
„Prieks, ka visas Rēzeknes izglītības iestādes atbalstīja un aktīvi iesaistījās VIAA iniciatīvā un savās skolās Karjeras nedēļas pasākumus piedāvāja visām klašu grupām – sākot no mazākajiem sākumskolu bērniem un beidzot ar vidusskolas vecuma jauniešiem,” saka I.Stramkalne.
Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Skaidrīte Baltace, kura piedalījās Karjeras stundās vairākās Rēzeknes skolās, uzsver: „Kā pozitīvu tendenci jauniešu karjeras izvēlē varētu vērtēt skolēnu interesi par inženierzinātņu, informācijas tehnoloģiju, farmācijas un medicīnas profesijām, kas saskan arī ar darba devēju prognozēm par darba tirgus attīstības tendencēm tuvākajā laikā.”

Daugavpils
Daugavpilī jaunieši īpaši novērtēja pasākumus Daugavpils universitātē, Tirdzniecības skolā un Celtnieku skolā. Ļoti aktīvas Karjeras nedēļā bija arī pilsētas nevalstiskās organizācijas un biedrības, piemēram, Vācu biedrība, Skolēnu un studentu parlaments, mākslas klubs „Kāpēc 5”.
„Paldies par plašo pasākumu klāstu, kas tika piedāvāts Karjeras nedēļas laikā Daugavpilī,” saka viena no Daugavpils pasākuma viešņām, Jēkabpils pilsētas skolu karjeras konsultante Dzintra Lindāne, kas pasākumus apmeklēja ar savas pilsētas 12. klašu audzēkņiem. „Apmeklējām profesionālās skolas, Daugavpils universitāti, pabijām Vācu biedrībā. Paldies visiem šo skolu audzēkņiem un studentiem, skolu vadībai par pārdomātajām studiju programmu prezentācijām un iespēju mūsu skolēniem līdzdarboties šo iestāžu ikdienā,” gandarīta par vizīti Daugavpilī ir Dzintra Lindāne.

Vairāk informācijas par Karjeras nedēļu pieejama VIAA mājaslapā un www.facebook.com/Karjerasnedela.

Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv