Izsludina 2014. gada Nordplus programmas konkursu

17.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm.

Nordplus programmas kopējais budžets 2014. gadam ir apmēram 9 miljoni eiro. Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Līdz 3. martam pieteikumus var iesniegt šādās Nordplus programmas apakšprogrammās:

  • Jauniešu programma - projektos ir iespēja īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības kvalitāti un attīsta starpkultūru dialogu.
  • Augstākās izglītības programma - atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu, inovatīvu ideju pārņemšanu un kopīgu radīšanu, sadarbības veidošanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopēju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus.
  • Pieaugušo izglītības programma - attīsta sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ievieš jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai.
  • Ziemeļvalstu valodu programma - veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru) apguvi bērniem un jauniešiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās.
  • Horizontālā programma - starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, paredzot tādas aktivitātes kā seminārus, konferences, inovatīvus kursus u.tml.

2013. gada konkursā finansējumu saņēma 30 projekti no Latvijas par dažādām tēmām: jauniešu uzņēmējspēju kompetences attīstīšana; klimata pārmaiņas; Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmas un dejas; tūrisma infrastruktūra; vecāku izglītošana; vidi saudzējošo būvmateriālu un apdares materiālu lietošana; pedagogu profesionālās pilnveides ilgtspēja u.c.

Visi interesenti 9. un 15. janvārī aicināti uz VIAA organizētajiem informatīvajiem semināriem par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem, par tiem informācija VIAA mājas lapā tiks ievietota tuvākajā laikā. Vairāk par konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi, līdzfinansējuma apjomu un semināru norises vietu un laiku lasiet VIAA mājaslapas sadaļā www.viaa.gov.lv/nordplus.

Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
e-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv