Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem

19.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2014. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā.

No 2014. gada janvāra pretendenti (juridiskas personas) var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai. Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas VIAA aicina iepazīties ar Erasmus+ programmas vadlīniju C sadaļu.

Projektu pieteikumus jaunajā programmā varēs iesniegt tikai elektroniski. Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa ir jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Pamatdarbība nr.1:

  • Personu mobilitāte izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (visi) – 2014. gada 17. marts;
  • Kopīgu maģistra grādu iegūšana – 2014.gada 27.marts.

Pamatdarbība nr.2:

  • Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (visi) – 2014. gada 30.aprīlis;
  • Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības – 2014. gada 3.aprīlis.

Jean Monnet darbības:

  • Katedras, moduļi, izcilības centri, atbalsts iestādēm un apvienībām, tīkli, projekti – 2014. gada 26.marts.

Eiropas Komisija ir noteikusi, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst.12.00 (pusdienlaikā) pēc Briseles laika.

VIAA atbilstoši kompetencei (skolu, profesionālās, pieaugušo, augstākās izglītības un apmācības jomā) organizēs seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību.

Plašāku informāciju par programmu Erasmus+, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties EK mājaslapā, kā arī tuvākajā laikā tās tiks ievietotas VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.

Programmā Erasmus+ apvienotas līdzšinējās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu — Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība), Comenius (skolu izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), "Jaunatne darbībā" un piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sporta jomā.

Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, 29480589
e-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv