Eurydice: pieprasījums pēc vietām bērnudārzos turpinās pārsniegt piedāvājumu

10.07.2014

Tikai astoņas Eiropas valstis juridiski garantē bērnam tiesības uz vietu bērnudārzā drīz pēc tā dzimšanas, un gandrīz visā Eiropā pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, secināts Eurydice pētījumā „Pamatdati par pirmsskolas izglītību un aprūpi Eiropā 2014”. Maksa par pirmsskolas izglītību būtiski atšķiras, turklāt tikai pāris valstīs, tai skaitā Latvijā, ir vadlīnijas, kas palīdz darbā ar bērniem.

“Šis Eurydice pētījums atspoguļo Latvijas pirmsskolas izglītības pozitīvās tendences, piemēram, vadlīniju izstrādi visām vecuma grupām un bezmaksas pirmsskolas izglītības nodrošinājumu. Pētījums dod arī vērtīgu pienesumu Latvijas pirmsskolas izglītības sistēmas pilnveidei, jo Eiropas valstu izglītības sistēmu salīdzinošā analīze ļauj saskatīt tālākās attīstības iespējas, kuras varētu uzlabot jau esošā pakalpojuma kvalitāti,” informē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas asociētā profesore Tija Zīriņa, kura pētījumam sniedza informāciju par Latviju.

Garantēta vieta bērnudārzā
Tikai astoņas Eiropas valstis – Dānija, Vācija, Igaunija, Malta, Slovēnija, Somija, Zviedrija un Norvēģija – juridiski garantē bērnam tiesības uz vietu pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmā drīzi pēc tā dzimšanas, parasti uzreiz pēc apmaksātā kopšanas atvaļinājuma beigām. Visās pārējās valstīs pārrāvums starp mātes/tēva apmaksāto atvaļinājumu un juridiski garantēto vietu pirmsskolas izglītībā ir vairāk nekā divi gadi.

Pieprasījums krietni pārsniedz piedāvājumu
Neskatoties uz demogrāfisko kritumu Eiropas Savienībā, tiek prognozēts, ka pieprasījums pēc vietām bērnudārzos, jo īpaši jaunākiem bērniem, joprojām pārsniegs piedāvājumu. Pašlaik tikai četrās valstīs Eiropā - Dānijā, Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā - vietu piedāvājums pirmsskolas izglītībā un aprūpē sakrīt ar pieprasījumu.

Vadlīniju neesamība ietekmē kvalitāti
Ziņojums atklāj, ka kvalitatīvu pirmsskolas izglītības un aprūpes nodrošinājumu daudzās valstīs ietekmē finansējuma un atbilstoši kvalificētu darbinieku trūkums. Turklāt daudzās valstīs nav izstrādātas izglītības vadlīnijas, kas varētu palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājiem un pārējam personālam viņu darbā ar bērniem.

Šie konstatējumi rada nopietnas bažas, jo Eiropā katrs ceturtais bērns, kas jaunāks par sešiem gadiem, ir pieskaitāms nabadzības vai sociālās atstumtības riska grupai, un šādu bērnu izglītības vajadzības ir īpaši jāatbalsta.

Izglītības satura vadlīnijas ir būtiski svarīgas kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, taču apmēram pusei no Eiropas valstīm tās ir izstrādātas darbam ar bērniem, kas vecāki par trīs gadiem. Latvija ir starp tām valstīm, kurās pirmsskolas izglītības vadlīnijas attiecas uz visiem bērniem, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.

Valsts un pašvaldību atbalsts
Iespēja apmaksāt pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumus ir svarīgākais faktors, kas nodrošina šo pakalpojumu pieejamību visiem bērniem. Maksa par pirmsskolas izglītību un aprūpi dažādās Eiropas valstīs ļoti atšķiras. Mazturīgām ģimenēm bieži vien tiek piemērotas atlaides. Visaugstākā maksa par pakalpojumiem bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, ir Īrijā, Luksemburgā, Lielbritānijā un Šveicē (šajās valstīs dominē privātie pakalpojuma sniedzēji). Zemākās maksas par pirmsskolas izglītību un aprūpi ir Austrumeiropas un Ziemeļu valstīs.

Valsts un pašvaldību nodrošinātā pirmsskolas izglītība Lietuvā, Rumānijā un Latvijā ir bez maksas (ja neskaita maksājumus par ēdināšanu un dažādiem papildu pakalpojumiem). Kopš 2013./2014. mācību gada arī Latvijā ir oficiāli ieviesta mājas vidē balstīta pirmsskolas izglītība un aprūpe. Tas nozīmē, ka izglītības un aprūpes pakalpojumi var tikt piedāvāti mājās pie noteiktām prasībām atbilstoša pakalpojumu sniedzēja.

Eurydice pētījums „Pamatdati par pirmsskolas izglītību un aprūpi Eiropā 2014” apskata situāciju 32 Eiropas valstīs (37 izglītības sistēmās) – visās ES dalībvalstīs, izņemot Nīderlandi, kā arī Islandē, Turcijā, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Ziņojumā iekļautas valstu diagrammas, kas sniedz kodolīgu pārskatu par pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmu katrā valstī.

Galveno faktu buklets un pilns ziņojuma teksts pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā “Eurydice publikācijas”.

Eurydice apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem. Eurydice tīklu Latvijā pārstāv VIAA.

 

Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
e-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv