Rīgā jauniešus aicina piedalīties Karjeras nedēļā

13.10.2014

Jauniešiem Rīgā pietrūkst zināšanu par pašizvērtējuma veikšanu, secināts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) veiktajā aptaujā. Lai aicinātu jauniešus apzināties, ka karjeras izvēle jāsāk ar savu interešu, personības, prasmju un zināšanu izpēti, no 13. līdz 17. oktobrim 15 Latvijas pilsētās un novados VIAA organizē Karjeras nedēļu. 

Aptaujā 14 līdz 19 gadus veciem jauniešiem bija jānosauc faktori, kuri, viņuprāt, ir būtiski karjeras izvēlē; jāatklāj, vai viņi ir vērsušies pēc palīdzības pie karjeras konsultanta; kā arī, vai jaunieši ir veikuši pašizvērtējumu, plānojot savu karjeru. Lai arī lielākā daļa jauniešu norāda, ka, izvēloties profesiju, vissvarīgākais ir izvērtēt sevi un tikai tad izvēlēties karjeras virzienu, tikai 47% jauniešu norāda, ka ir noskaidrojuši profesijas, kuras vislabāk atbilst viņu interesēm, rakstura īpašībām, spējām un prasmēm. Turklāt tikai 16% jauniešu Rīgā ir tikušies ar karjeras konsultantu, lai gan vairāk nekā puse, jeb 55% atzīst, ka vērstos pie speciālista, ja šādas konsultācijas būtu pieejamas. 

„Profesionāli kvalificētu speciālistu trūkums ir aktuāla problēma nacionālā līmenī, tomēr īpaši to izjūtam Rīgā, jo šeit tomēr koncentrējas liela daļa Latvijas iedzīvotāju. Pieprasījums pēc karjeras konsultantiem Rīgas skolās ir lielāks, nekā iespējas šīs konsultācijas nodrošināt,” skaidro Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra Profesionālās pilnveides nodaļas galvenā speciāliste, Karjeras nedēļas Rīgā koordinatore Kitija Čipāne.

Tāpēc Karjeras nedēļas organizatori Rīgā aicina doties mācību ekskursijās, apmeklēt informatīvos pasākumus augstskolās, karjeras konsultācijas, kā arī piedalīties konkursos un radošajās darbnīcās. Pasākumi tiek organizēti, lai jaunieši labāk saprastu, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties studiju virzienu, un kādas iespējas tas var pavērt darba tirgū.

Detalizēta pasākumu programma 15 Latvijas pilsētās un novados pieejama vietnēs: www.viaa.gov.lv/karjerasnedela un www.draugiem.lv/viaa, kā arī www.facebook.com/KarjerasNedela.

Karjeras nedēļu no 13. līdz 17. oktobrim organizē VIAA, izmantojot arī Eiropas Komisijas Euroguidance programmas atbalstu. VIAA šo iniciatīvu īsteno sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm. Karjeras nedēļas laikā jauniešiem būs iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzzināt savus talantus un pilnveidojamās puses, izprast savu nākotnes profesiju un dzīvesveidu, piedalīties dažādās interaktīvos pasākumos un laimēt balvas. Tāpat karjeras veidošanas personības tipa noskaidrošanai ir iespēja izspēlēt digitālu spēli „Kāds tipiņš Tu esi?” portālā Draugiem.lv.

Par aptauju: VIAA 2014. gada augustā portālā Draugiem.lv veica aptauju „Jauniešu izpratne par pašizvērtējumu karjeras veidošanā”, aptaujājot 1030 jauniešus vecumā no 14 līdz 19 gadiem, tai skaitā 230 jauniešus Rīgā.

Informācija par Karjeras nedēļu 2014 citās Latvijas pilsētās: kn2014_preses_relizes_atklajot_karjeras_nedelu_13_10_2014.zip?d=files/news/24331/kn2014_preses_relizes_atklajot_karjeras_nedelu_13_10_2014.zip

 

Informāciju sagatavoja:
Justs Dimants, Karjeras nedēļas 2014 komunikācijas konsultants
Mob. tālr.: (+371) 28360777; e-pasts: justs.dimants@hauska.com

Papildu informācija:
Ieva Lorence, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības attīstības aģentūras
Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste
Mob. tālr.: (+371) 22057978; e-pasts: ieva.lorence@viaa.gov.lv