Eurydice: Eiropā lēnām tiek celtas skolotāju algas

17.10.2014

2013./2014. mācību gadā 16 Eiropas valstīs skolotāju algas paaugstinātas, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. Lai gan Latvija ir starp valstīm, kurās reģistrēts neliels - zem 5% - pieaugums laika periodā no 2009. līdz 2014. gadam, vienīgā Austrumeiropas valsts, kurā skolotāju algas palielinājušās tieši 2013./2014.m.g. laikā, ir Igaunija, secināts Eurydice ziņojumā.

Eiropas Komisijas izglītības sistēmu informācijas tīkla Eurydice ziņojums par skolotāju algām atklāj, ka visvairāk algas kopš 2009.gada pieaugušas Čehijā (par 22%). Tur īstenota algu skalu apvienošanas reforma, atstājot skolotājiem tikai augstākā atalgojuma līmeni. Savukārt apmēram pusē no 33 ziņojumā aptvertajām valstīm skolotāju ienākumu attiecība pret izdevumiem (pirktspēja) 2014. gadā tomēr joprojām ir zem 2009. gada līmeņa.

Pedagogu algas pieaugušas arī Dānija, Lielbritānija, Francija, Vācija, Austrija, Ungārija, Turcija, Norvēģija, Somija u.c. Tikmēr Portugālē, Kiprā un Grieķijā vērojams to samazinājums.

Līdzīgi kā Latvijā, arī Polijā, Zviedrijā, Spānijā, Islandē un Rumānijā skolotāju algu paaugstinājums kopš 2009. gada bijis neliels. Savukārt Lietuvā, Īrijā, Itālijā pedagogu atalgojums jau vairākus gadus ir “iesaldēts”.

Eurydice pētījumā secināts, ka kopumā algu pieaugums saistāms ar algu reformām un dzīvošanas izmaksu pieaugumu.

Katras valsts informatīvajās lapās ziņojumā apskatīti tādi specifiski jautājumi kā atbildīgās institūcijas, algu nodrošinājums privātsektorā, minimālās un maksimālās oficiālās bruto algas kvalificētiem pilnlaika skolotājiem un skolu direktoriem sabiedriskā sektora skolās, algas pieaugums atbilstoši stāžam, informācija par algu pieaugumu/samazinājumu pēdējā mācību gada laikā, kā arī dažādiem algas piemaksu veidiem un par to piešķiršanu atbildīgajām institūcijām.

Pilns ziņojuma teksts angļu valodā pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas sadaļā “Eurydice publikācijas”.

Eurydice tīklu Latvijā pārstāv VIAA. Tīkls apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem. 

 

Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības attīstības aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760, e-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv