Diskutēs par Eiropas kredītsistēmas ieviešanu profesionālajā izglītībā

08.12.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 10. decembrī rīko pirmo nacionāla līmeņa Eiropas kredītsistēmas profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) semināru izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās izglītības programmas. Seminārā būs iespēja uzzināt par ECVET pamatprincipiem un to iespējamo pielietojumu profesionālās izglītības iestāžu organizētajās mobilitātēs. 

Semināra dalībniekus uzrunās Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonas, un ar pārmaiņām Latvijas profesionālās izglītības saturā iepazīstinās Valsts izglītības satura centra pārstāvis. Savukārt nacionālie ECVET eksperti informēs par instrumentiem mobilitātes pilnveidei un ģeogrāfisko mobilitāti šīs kredītsistēmas kontekstā.

Semināra otrajā daļā dalībniekiem būs iespēja uzzināt par profesionālās izglītības kompetences centra “Smiltenes tehnikums” mobilitātes pieredzi HansaECVET projekta ietvaros. Tāpat norisināsies diskusija par kredītsistēmas ieviešanas priekšrocībām un izaicinājumiem. Tajā aicināti piedalīties profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji - ECVET koordinatori un nacionālie ECVET eksperti.

Šī kredītsistēma sniedz virkni priekšrocību gan valstu izglītības sistēmu, gan izglītojamo līmenī, piemēram, nodrošinot mācīšanās rezultātu pārnesi starp izglītības programmām, sektoriem, līmeņiem un sistēmām un veicinot izglītības pieejamību iedzīvotājiem visas dzīves laikā. Šī sistēma atvieglo arī dažādu valstu izglītības sistēmās piešķirto kvalifikāciju salīdzināšanu.

Seminārs “ECVET pamatprincipi mobilitātēm” notiks viesnīcā „Mercure Riga Centre Hotel”, Elizabetes ielā 101, konferenču zālē “Antonija”, Rīgā. Semināra sākums plkst.10.30.

Vairāk informācijas par ECVET var iegūt www.viaa.gov.lv, sadaļā “ECVET aktivitāte”.

 

Papildu informācija:
Irīna Stoļarova
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Profesionālās un pieaugušo izglītības projektu nodaļas
vecākā programmas speciāliste
Tālr.: 67814740
e-pasts: irina.stolarova@viaa.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv