Šogad VIAA apstiprinājusi ERASMUS + projektus 12 miljonu eiro apmērā

17.12.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2014. gadā ir apstiprinājusi jaunās Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projektus skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektorā ar kopējo finansējumu vairāk nekā 12 miljoni eiro. 

Paredzams, ka arī nākamajos gados Latvija programmas īstenošanai saņems finansējumu līdzīgā apmērā. No 2016. gada tas varētu pat nedaudz palielināties, ņemot vērā, ka kopējais programmai piešķirtais finansējums dalībvalstīm ir palielināts par 40%. Erasmus+ programmā, kas ES darbojas kopš šī gada, septiņu gadu laikā tiks ieguldīti 14 miljardi eiro.

Erasmus+ programma sniedz būtisku ieguldījumu programmas dalībnieku profesionālajā izaugsmē, ilgtermiņā veicinot gan indivīda karjeras attīstību, gan nodarbināmību. Tā ir lieliska iespēja starptautiskai sadarbībai institucionālā līmenī, t.i., starp skolām, augstskolām, uzņēmumiem un organizācijām, lai pilnveidotu un attīstītu Eiropas valstu izglītības sistēmas un pilnveidotu katras dalībvalsts izglītības kvalitāti,” atzīst Dita Traidās, VIAA direktore.

Mobilitātes ir neatņemama Erasmus+ sastāvdaļa. Šogad visos izglītības sektoros kopā apstiprināti 129 mobilitāšu projekti. To ietvaros 3699 cilvēki dosies mācīties un gūt darba pieredzi ārvalstīs, piedaloties kursos, darba vērošanā vai pieredzes apmaiņā. Tāpat cilvēki dosies uz ārvalstīm docēt, stažēties, studēt vai iziet praksi.

Apstiprināto projektu ietvaros mobilitātēs piedalīsies 1983 studenti, 723 augstskolu mācībspēki, 189 skolu pedagogi un 564 profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi. Smelties zināšanas un pieredzi ārvalstīs dosies arī 207 mācībspēki no profesionālajām izglītības iestādēm un 33 pieaugušo izglītotāji.

Stratēģiskās partnerības ir vēl viens nozīmīgs Erasmus+ virziens, kas sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, lai ieviestu inovatīvas metodes izglītībā un mācībās. Šogad visos izglītības sektoros kopā apstiprināts 61 stratēģisko partnerību projekts, vairums no tiem - skolu sektorā, kurā jau šobrīd apstiprinātas un līdz 2017. gadam tiks īstenotas 52 stratēģiskās partnerības par kopējo finansējumu turpat 2 miljonu eiro apmērā.

Paredzēts, ka stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstinās izglītības kvalitāti, modernizēs organizācijas un veicinās sociālās inovācijas. Latvijai ir iespēja veidot stratēģisko partnerību ar 33 Erasmus+ programmas valstīm: 28 ES dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) un divām ES kandidātvalstīm - Turciju un Maķedoniju.

Tematiskie virzieni apstiprinātajos stratēģiskās partnerības skolu sektora projektos ir, piemēram, IT tehnoloģijas, jaunas, inovatīvas mācību metodes un priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršana.  Stratēģisko partnerību uzmanības lokā būs arī pedagoģija un didaktika, darbs ar skolēniem ar īpašām vajadzībām un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī uzņēmējdarbības izglītība, starptautiskās sadarbības veicināšana u.c. tematiskie virzieni.

Erasmus+ apvienotas līdzšinējās programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), Jaunatne darbībā (neformālā izglītība). Tāpat tajā ietvertas piecas starptautiskās programmas - Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar industriāli attīstītajām valstīm. Nozīmīgi, ka pirmo reizi Erasmus+ piedāvā ES atbalstu sporta jomā. Programmu Erasmus+ Latvijā administrē VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv