Nākamnedēļ Latvija kļūs par visas Eiropas pētniecības un inovāciju centru

26.05.2015

Eiropai jākļūst par globālu līderi pētniecībā un inovācijās, tādējādi veicinot visu Eiropas reģionu attīstību - šo nozīmīgo jautājumu, tiekoties Rīgā, risinās 400 Eiropas pētniecības un inovāciju līderi – zinātnes vadības praktiķi, politikas veidotāji, pētnieki un uzņēmēji. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros 2015. gada 3.-6. jūnijā norisināsies Eiropā nozīmīgākais inovāciju, pētniecības attīstības un reģionālo stratēģiju forums - Eiropas inovatīvo reģionu nedēļa (Week of Innovative Regions in Europe 2015) WIRE 2015.

WIRE 2015 nozīmīgākais pasākums ir inovatīvo reģionu konference, kas norisināsies 4.-5. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķela iela 13). Tajā gan konferences veidā, gan vairākās specializētās paralēlās sesijās ir plānota diskusija par sekmēm un izaicinājumiem, ieviešot Viedās specializācijas stratēģiju Eiropas reģionos. Šāda stratēģija ir noteicošais faktors valstu un/vai reģionu konkurētspējai. Latvijā arī patlaban noris darbs pie tās ieviešanas. Specializētās jomas mūsu valstī, kas nākotnē finansiāli saņems galveno atbalstu, ir zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; viedā enerģētika; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

Tāpat WIRE 2015 dalībnieki meklēs risinājumus sadarbībai starp pētniekiem, uzņēmējiem, valsts iestādēm un sabiedrību, kā arī spriedīs par t.s. viedo pilsētu (Smart cities) izaicinājumiem arvien jaunos Eiropas reģionos.

Pētniecības un inovāciju politikas veidotāji, akadēmiskās un zinātniskās vides pārstāvji, eksperti, uzņēmēji un reģionu pārstāvji diskutēs par globālajiem izaicinājumiem Eiropas pētniecībai un inovācijām, izstrādās praktiskus priekšlikumus, kā arī iepazīs labās prakses piemērus.

„Vairāk inovatīvu uzņēmumu, ciešāka pētniecības un uzņēmēju sadarbība, produktivitātes, inovatīvu pakalpojumu un produktu būtisks pieaugums, efektīva zinātnes vadība un stratēģiska specializācija ir galvenie nosacījumi, lai Eiropa atgūtu savu vadošo lomu un stiprinātu zinātnisko izcilību globālajā konkurencē. Eiropas pētniecības un inovāciju izcilākie prāti jau sen vērš uzmanību uz Āzijas un Amerikas reģionu pieaugošo konkurenci un spiedienu, tāpēc jāatzīst – Latvijai ir liels gods un atbildība uzņemt tik nozīmīgus pētniecības un inovāciju politikas spēlētājus no visas Eiropas, lai kopā risinātu šo visa kontinenta problēmu. Esmu pārliecināta, ka kopā ar Eiropas kolēģiem spēsim rast ceļu, kā turpmāk sekmīgāk veicināt Eiropas zinātnes un pētniecības uzplaukumu,” pauž Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji ir laipni aicināti piedalīties konferences norisē jebkurā saistošā laikā. Rīgas Latviešu biedrības namā būs izveidota speciāla telpa žurnālistiem (Press room), kur būs iespēja intervēt konferences dalībniekus.

Piektdien, 5. jūnijā, plkst. 11:00 preses konferencē par nolemto, izstrādātajiem priekšlikumiem un turpmāko sadarbību informēs:

  • izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile,
  • Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens,
  • ES Reģionu komitejas prezidents Marku Markula (Markku Markkula),
  • Eiropas Parlamenta deputāts Lamberts van Nistelrojs (Lambert van Nistelrooij).

Informācija par WIRE 2015, tajā skaitā detalizēta norises programma šeit: www.wire2015.eu.

Eiropas inovatīvo reģionu nedēļas konferenci WIRE 2015 ar Eiropas Komisijas atbalstu organizē VIAA un Izglītības un zinātnes ministrija. WIRE ir ikgadējs pētniecības un inovāciju forums, kas katru gadu notiek valstī, kas tobrīd vada ES Padomes darbu.

 

Mediju kontaktiem:
Ruta Mihalovska
VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: +371 67785467
Mob. tālr.: +371 29355004
E-pasts: Ruta.Mihalovska@viaa.gov.lv