Jauniešu garantijā piedāvā bez maksas apgūt 56 dažādas profesijas

10.12.2015

Decembrī sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, kurās gada vai pusotra gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju. Mācības 2016. gada sākumā piedāvā uzsākt 29 profesionālās izglītības iestādes, piedāvājot apgūt 56 dažādas profesijas. 


Pirmie absolventi jau darba tirgū

Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmu īstenošana tika uzsākta 2014. gadā, un šis ir viens no pasākumiem, kas palīdz mazināt jauniešu bezdarbu visā Eiropas Savienībā un celt jaunās paaudzes konkurētspēju darba tirgū,” skaidro Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās. “Līdz šim Jauniešu garantijas programmu absolvējuši jau 1793 jaunieši, kas sākuši strādāt vai turpina izglītoties, savukārt mācības šobrīd turpina 2205 jaunieši. Apsveicami, ka tas notiek ciešā sadarbībā ar darba devējiem, kas palīdz identificēt darba tirgū pieprasītas profesijas, nodrošina praksi un arvien biežāk piedāvā darba vidē balstītas mācības.”


Stipendija līdz 115 eiro mēnesī un citi labumi

Lai bez maksas iegūtu profesiju kādā no Jauniešu garantijas izglītības programmām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību.

2016. gada ziemas uzņemšanā Jauniešu garantijā var pieteikties arī tie jaunieši, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti. Pieteikties mācībām var arī tie jaunieši, kas mācās vakarskolā, iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmās.

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēknim tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā, karjeras atbalsta pasākumi. Mācības ietver arī 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti nepieciešams.


Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Daugavpilī aicina mācīties darba vidē

Atsevišķās Jauniešu garantijas mācību programmās tiek īstenotas darba vidē balstītas mācības. Tas ir mācību modelis, kurā jaunietis vairāk nekā pusi mācību laika pavada reālā darba vidē pie darba devēja, nevis skolas solā.

Pēc šāda principa mācības 2016. gada sākumā plānots uzsākt tādā pieprasītā profesijā kā piena produktu ražošanas meistara palīgs, kuru varēs apgūt Valmieras tehnikumā sadarbībā ar piena pārstrādes uzņēmumu Food Union un tā ražotnēm AS Valmieras Piens un AS Rīgas piena kombināts.

Arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums īsteno šādu mācību modeli viesnīcas istabeņa un galdnieka profesijā, savukārt būvniecības jomā darba vidē balstītas mācības notiek Rīgas Celtniecības koledžā betonētāja profesijā un Daugavpils Būvniecības tehnikumā betonēšanas tehniķa profesijā. Šajās profesijās jaunus darbiniekus gaida būvniecības uzņēmums Skonto Prefab, kas mācību laikā nodrošinās darba vidē balstītas mācības.

Apgūstamo profesiju vidū ir tādi amati kā pavārs, grāmatvedis, lauku īpašumu apsaimniekotājs, multimediju dizaina speciālists, poligrāfijas ražošanas tehniķis, frizieris, namu pārzinis, viesmīlis, šuvējs, augkopības tehniķis un daudzi citi.


Pieteikties iespējams arī nākamā gada sākumā

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē var iesniegt līdz mācību sākumam. Pusotru gadu ilgajās profesionālās izglītības programmās mācības sāksies 11. janvārī, savukārt gadu ilgajās programmās - 22. februārī.

Ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties VIAA mājaslapā adresē www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija, savukārt pilns profesiju saraksts pieejams nacionālajā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv/JGprofesijas.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāte “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek finansēta ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

 

Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461, 28628088,
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv