Pēcdoktorantūras pētniecības projektu īstenošanai noslēgti līgumi vairāk nekā 12 miljonu eiro apmērā

21.12.2017

Eiropas Savienības fondu projekta “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pirmajā pētniecības pieteikumu atlases kārtā pašlaik noslēgti 109 līgumi ar 25 zinātniskajām institūcijām un 1 komersantu par pētniecības projektu īstenošanu vairāk nekā 12 miljonu eiro apmērā.

Noslēgto pētniecības pieteikumu līgumu īstenošana sekmēs 109 jaunu pētnieku amatu vietu izveidi, 422 zinātnisko rakstu izstrādi un vismaz 78 jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību. Pirmajā pētniecības pieteikumu atlases kārtā kopumā īstenos 137 pētniecības projektus, aptverot tādas pētniecības jomas kā digitālā folklora un netradicionālā mitoloģija, nākotnes medicīna un inovatīvi materiāli, kā arī IKT risinājumi, jaunā pārtika u.c. jomās.

Projektā pirmās atlases kārtas ietvaros plānots iesaistīt 137 pēcdoktorantus, no tiem 49,6% ir vīrieši un 50,4% sievietes. Vidējais projektā iesaistītā pēcdoktoranta vecums ir 36.5 gadi, no tiem jaunākais ir 29, bet vecākais – 62 gadus vecs. 130 pēcdoktoranti zinātnisko grādu ieguvuši Latvijas universitātēs un augstskolās, pārējie doktora grādu ieguvuši ārvalstīs.

Pēcdoktorantūras 2. pētniecības pieteikumu atlases kārtu plānots izsludināt 2018. gada pirmajā ceturksnī. Kopējais finansējums šajā kārtā paredzēts 15 228 440 eiro apmērā. Plānots, ka šajā kārtā pieaugs komersantu iesniegto pētniecības pieteikumu skaits un piesaistīto ārvalstu pēcdoktorantu skaits.

Kopumā projekta īstenošanas laikā līdz 2023. gadam zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem paredzēts izveidot vismaz 394 jaunas pētnieku amata vietas pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, izstrādāt 1280 zinātniskos rakstus un 416 komercializējamus jaunus produktus un tehnoloģijas.

Plānots, ka Eiropas Savienības fondu projekta “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošana sekmēs privātā sektora investīciju piesaisti pētniecībai 3,2 milj. eiro apmērā un privātā sektora un zinātnisko institūciju ciešāku sadarbību, paredzot, ka vismaz 100 komersanti sadarbosies ar zinātniskajām institūcijām.

Projekts tiek īstenots, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī. Projekta kopējais attiecināmais finansējums 7 īstenošanas gadiem ir 64 029 231 eiro, tajā skaitā ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 54 424 846 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 6 404 385 eiro un privātais līdzfinansējums 3 200 000 eiro apmērā.

 

Papildu informācija:

Dace Rozenšteina
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785436
Mob.: 26512618
e-pasts: dace.rozensteina@viaa.gov.lv