Diskutēs par karjeras atbalsta lomu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

22.11.2019

Šodien, 22. novembrī, notiks Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētā karjeras atbalsta nacionālā konference, kurā pašvaldību vadītāji, izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatori diskutēs par karjeras attīstības atbalsta nozīmi, tā īstenošanu un ilgtspēju vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Karjeras attīstības atbalsta sniegšanu un nodrošināšanu skolēniem konferencē aplūkos kā vienu no nozīmīgākajiem aspektiem nepieciešamo prasmju attīstībai nākotnē. VIAA konferencē iepazīstinās ar paveikto un sasniegto ESF projektā, kā arī izvērtēs projekta nozīmīgumu karjeras vadības prasmju attīstībā.

“Karjeras attīstības atbalsts sniedz iespēju ikvienam, īpaši skolēniem, attīstīt sev nepieciešamās kompetences un prasmes, lai veiksmīgi veidotu savu turpmāko karjeru. Tas caurvij visas dzīves jomas, tāpēc nozīmīgs ir plānots karjeras attīstības atbalsts un mērķtiecīga šīs sistēmas nodrošināšana,” uzsver VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja Ināra Punkstiņa.

Konferencē sociālantropologs Roberts Ķīlis, Eiropas Komisijas izglītības eksperte Silvija Kārkliņa un Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte Inta Jaunzeme dalīsies pieredzē par karjeras attīstības atbalstu un tā sniegšanu gan Latvijas, gan Eiropas kontekstā, kā arī akcentēs karjeras atbalsta sniegšanas nepieciešamību skolēniem un tās lomu nākotnes jauno profesiju un prasmju kontekstā. Konferences noslēgumā projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvji no Liepājas, Jelgavas novada, Tukuma, Engures un Mērsraga novadiem dalīsies labās prakses piemēros un pieredzes stāstos par karjeras attīstības atbalsta nozīmīgumu un tā īstenošanu, kā arī projekta ieguvumiem un izaicinājumiem savās pašvaldībās.

Konference notiks no plkst. 10.00 līdz 15.00 viesnīcā Tallink Hotel Riga, Elizabetes ielā 24, to organizē VIAA un finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461, 25541985
E-pasts:  kristine.keica@viaa.gov.lv