Uzsāk Erasmus+ projektu īstenošanu Covid-19 radītās krīzes seku mazināšanai izglītībā

11.03.2021

Martā uzsākti īstenot 11 Erasmus+ programmas projekti, kas vērsti uz Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanu izglītībā, lai palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām. 10 organizācijas no Latvijas sadarbībā ar ārvalstu partneriem īstenos 8 stratēģisko partnerību projektus digitālās izglītības vides sagatavošanai un 3 radošuma partnerību projektus par kopējo budžetu 1,8 milj. eiro apmērā.

Stratēģisko partnerību projektos digitālās vides sagatavošanai projektu īstenotāji meklē iespējas digitālo tehnoloģiju, kā arī novatorisku un atvērtu pedagoģiju izmantošanai izglītībā, savukārt radošuma partnerību projektos attīsta formālo un neformālo izglītības jomu organizāciju sadarbību ar radošajām un kultūras nozares organizācijām.

Projektus digitālās vides sagatavošanai īsteno Latvijas Universitāte (2 projekti), Banku Augstskola, Rīgas Valsts tehnikums, Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola, mācību centrs “EVA-93”, Gulbenes novada vidusskola un biedrība “Sociālās inovācijas centrs”. Radošuma partnerību projektu īstenošanai Erasmus+ programmas atbalstu saņēmusi biedrība “Rīgas Starptautiskā Biennāle”, SIA “ArtSmart” un Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centrs.

Veidos atbalsta sistēmu skolotājiem

Latvijas Universitāte vienā no apstiprinātajiem Erasmus+ projektiem pievērsusies praktiska un psiholoģiska atbalsta sistēmas izveidei skolotājiem attālināta un tiešsaistes mācību procesa nodrošināšanai. Projektā plānots izstrādāt digitālu psiholoģiskā atbalsta programmu skolotājiem, ko bez maksas tiešsaistē varēs izmantot pedagogi no Latvijas,  Lietuvas un Slovākijas.

“Programma būs veltīta skolotāju psihisko resursu atjaunotnes veicināšanai, izmantojot tiešsaistes resursus. Programmas saturs paredz gan materiālus savu stipro pušu apzināšanai, stresa pašvadībai un dzīvesspēka prasmju attīstībai,  gan ieteikumus, ko darīt emocionālās krīzes gadījumos. Tāpat projektā paredzēts noskaidrot, kāda ir skolotāju sociāli emocionālā veselība, izmantojot jaunu, Latvijā un Eiropā pirmo reizi adaptētu aptauju,” stāsta projekta vadītāja Dr.psych. Guna Svence.

Radošajiem prātiem mācīs uzņēmēju domāšanas veidu

SIA “ArtSmart” projektā “Uzņēmējdarbības domāšanas attīstīšana radošām personībām” sadarbosies ar izglītības iestādēm, privātām organizācijām un nevalstiskajām organizācijām no Itālijas, Grieķijas, Slovēnijas, Bulgārijas un Horvātijas. 

Uzņēmuma pārstāvis Juris Riekstiņš skaidro: “Šobrīd, kad radošajās industrijās ir visai izaicinoši un ierobežojoši darba apstākļi, ir nozīmīgi attīstīt uzņēmējdarbības iemaņas un atraisīt uzņēmēja domāšanas veidu radošo profesiju pārstāvjiem. Tieši tādēļ Erasmus+ projektā veidojam e-apmācību kursu moduļus par uzņēmēju domāšanas veidu radošo industriju organizāciju pārstāvjiem. Kurss sastāvēs no 5 moduļiem un būs noderīgs gan radošajās nozarēs strādājošajiem, gan studentiem un mācībspēkiem no citām nozarēm.”

Jau ziņots, ka 2020. gada Erasmus+ papildu konkursā Valsts izglītības aģentūra (VIAA) saņēma 38 stratēģisko partnerību projektu pieteikumus digitālās izglītības vides sagatavošanai un attīstīšanai un 12 radošuma stratēģisko partnerību projektu pieteikumus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

Papildu informācija:

Alise Bērziņa
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
tālr.: 67785462
e-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv