Izsludināts Eiropas Moderno valodu centra projektu konkurss

09.03.2011

Eiropas Moderno valodu centrs (EMVC) ir izsludinājis 2012.-2015.gada programmas projektu konkursu un aicina svešvalodu izglītības ekspertus, pētniekus, pedagogus un organizācijas iesniegt projektus, lai attīstītu valodu izglītību.

EMVC atbalsta inovatīvu un kvalitatīvu svešvalodu mācīšanu. Projektos izstrādā praktiskas metodes un materiālus pedagogiem, to izglītotājiem un/vai citiem izglītības jomā iesaistītajiem.

Jaunajā konkursa līdz 2011.gada 1.maijam var iesniegt gan individuāli, gan komandā izstrādātus projektu pieteikumus. Individuālus pieteikumus EMVC aicināti iesniegt izglītības profesionāļi, kas vēlas koordinēt projektus vai pievienoties kādai projekta komandai. Savukārt otra veida projektu iesniegumi ir paredzēti komandām, kas plāno iesniegt projektus kādā no tēmām: atbalsts migrantiem valodu izglītībā; reģionālās vai mazākumtautību valodu mācīšana; zīmju valodas un valodu apguves nodrošinājums neredzīgajiem un vājredzīgajiem; novērtēšana un inovatīvas pieejas svešvalodu apguvē.

Dalībai EMVC darbā ir gan personiski, gan profesionāli ieguvumi. Projekta dalībnieki paplašina savu profesionālo darbību vienā no vadošajām Eiropas institūcijām, sadarbojas ar 34 EMVC dalībvalstu pārstāvjiem, kā arī radoši un inovatīvi darbojas un publicē izstrādātos materiālus.
 
„Šo projektu lielākā vērtība ir dažādi palīgmateriāli pedagogiem, kas izstrādāti, lai sekmētu inovatīvo ideju ieviešanu darba praksē vai attīstītu esošās valodu apguves metodes. Piemēram, projekta pētījumā par grupu darba metodes izmantošanu pedagogiem sniegti praktiski ieteikumi, kā no grupu darba gūt maksimālu rezultātu, izmantojot video, stāstus un citas aktivitātes. Savukārt citā pētījumā apkopotas dažādas pieejas, kā apgūt valodu un kultūru, izmantojot vairāk nekā vienu darba valodu,” stāsta Valda Cepurīte-Bērziņa, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā eksperte.

Šī gada 28.martā VIAA rīkos informatīvu semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem par EMVC 2012.-2015.gada projektu konkursu.

VIAA ir EMVC nacionālais kontaktpunkts un institūcija, kas nominē Latvijas dalībniekus darbam projektu ietvaros rīkotajos darba semināros.

Vairāk par izsludināto konkursu, tā vadlīnijām un informatīvo semināru lasiet VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā EMVC.
 

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv