NIID.LV apkopota informācija par programmām profesionālās izglītības iestādēs 2009/2010. mācību gadā

02.07.2009

Līdz jūlija vidum notiek aktīva dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījumi profesionālās izglītības iestādēs. Ir pabeigta informācijas apkopošana un datu atjaunošana Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē – NIID.LV par 2009./2010. mācību gadā plānoto audzēkņu uzņemšanu profesionālās izglītības programmās.

„Šogad profesionālās izglītības iestādes vairakkārt pārvērtēja piedāvāto programmu klāstu nākamajam mācību gadam, jo nebija zināms, kuru programmu īstenošanai tiks piešķirti valsts budžeta līdzekļi. IZM rīkojumu par finansējuma piešķīrumu pieņēma jūnijā, tādējādi tikai šobrīd varējām pabeigt informācijas aktualizāciju nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē,” stāsta datu bāzes vadītājs Didzis Poreiters. IZM pārziņā ir 76 profesionālās izglītības iestādes. Latvijā kopā (ieskaitot privātās un pašvaldību pārziņā esošās) ir vairāk nekā 90 profesionālās izglītības iestādes.

Salīdzinot pagājušā un šī gada profesionālās izglītības piedāvājumu var secināt, ka daļai skolu piedāvāto programmu skaits ievērojami samazinājies, daļa turpinās īstenot programmas, kā iepriekšējā gadā. Vairāki desmiti programmu šobrīd ir „zem jautājuma zīmes”. Tas, vai tās tiks īstenotas, būs zināms pēc 16. jūlija. Arī šīs programmas datu bāzē un apkopotajos materiālos ir atrodamas ar piebildi, ka uzņemšana notiks, ja tiks piešķirts papildu finansējums.

Visvairāk arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu tiek piedāvātas pamatskolu absolvējušajiem. Varētu teikt, ka nākamajā gadā pamatskolu beigušajiem profesionālās izglītības iespējas paliek pietiekami plašas un daudzveidīgas, taču tās ir jūtami samazinātas tiem, kuriem ir nepabeigta pamatizglītība. 2008./2009. gadā 7., 8. un 9. klases beidzējiem ar liecību profesionālās izglītības programmas piedāvāja 21 skola, bet no šī gada vairs tikai 16 izglītības iestādes. Ar nepabeigtu pamatizglītību ir iespējams iestāties trīsgadīgās arodizglītības programmās, kuru ietvaros var apgūt 2. līmeņa profesionālās kvalifikācijas arodu un pabeigt pamatizglītības programmu, iegūstot pamatizglītību apliecinošu dokumentu. Divgadīgās profesionālās pamatizglītības programmās var apgūt pavisam vienkāršas profesijas un iegūt pamatizglītību.   

Tāpat kā iepriekšējos gados vidusskolu absolventiem arī nākamajā mācību gadā būs iespējams iegūt profesionālo izglītību par valsts budžeta līdzekļiem. Šo programmu grupā ir tādas kvalifikācijas, kuru apguvei vidusskolas izglītība ir obligāts priekšnosacījums, lai vēlāk turpinātu izglītību augstākā līmenī. Piemēram, Ierindas sastāva policista kvalifikāciju var iegūt tikai arodizglītības programmā uz vidusskolas izglītības bāzes un tikai tad var iestāties koledžas programmā, līdzīgi arī zobārstniecībā vispirms jāiegūst vidējās pakāpes izglītība. Vidusskolu beidzēji par budžeta līdzekļiem var apgūt arī tādas kvalifikācijas, ko ilgākā mācību periodā apgūst pamatskolas beidzēji, piemēram., lietvedis, kosmētiķis, mūrnieks, restorānu pakalpojumu speciālists, fotogrāfs u.c. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola” piedāvās iespēju kļūt par Interjera noformētāju un Vizuālās reklāmas noformētāju, kas tradicionāli tiek piedāvāta kā četrgadīga programma pēc pamatskolas.

No šī mācību gada tiek piedāvātas arī vairākas līdz šim nebijušas profesionālās izglītības iespējas. Līdz šim medicīnas jomā varēja iegūt izglītību tikai uz vidējās izglītības bāzes, taču tagad divas koledžas - Rīgas 1.medicīnas koledža un Sarkanā Krusta medicīnas koledža piedāvā iegūt Māsas palīga kvalifikāciju arī ar pamatskolas izglītību, taču tikai no pilngadības sasniegšanas. Arī tāda mācību forma kā neklātiene vai e-apmācība kļuvusi izplatītāka. Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā skola pamatskolu beigušajiem piedāvā četrgadīgās programmas apgūt arī vakara grupās, bet SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola divās no piedāvātajām programmām (Uzskaitvedis un mazumtirdzniecības komercdarbinieks) piedāvā mācīties tālmācības vai e-izglītības formā.

Līdzīgu profesionālās izglītības apguves neklātienes formu, bet jau vidusskolu beigušajiem, piedāvā vairākas skolas. Mācību centrs „Riman” un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola piedāvā mācīties eksternāta statusā, t.i., mācīties patstāvīgi pēc individuāla grafika un izglītības iestādē tikai kārtot pārbaudes darbus. Vidusskolu beigušajiem apgūt profesiju neklātienē piedāvā arī Bulduru dārzkopības vidusskola, Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums, Višķu profesionālā vidusskola, Rīgas Celtniecības koledžas profesionālā vidusskola u.c. profesionālās izglītības iestādes. Jāpiebilst, ka programmas, kas netiek īstenotas klātienes formā, jāapmaksā no personīgajiem līdzekļiem.
 
Informācija par 2009./2010. mācību gadā īstenotajām programmām atrodama www.niid.lv, kā arī pārskatāmā veidā apkopota šādos PDF formāta materiālos:
1. Profesionālās izglītības iespējas jauniešiem PĒC 9. KLASES
2. Profesionālās izglītības iespējas jauniešiem PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM PĒC 12.KLASES
3. Profesionālās izglītības iespējas jauniešiem AR NEPABEIGTU PAMATIZGLĪTĪBU 
4. Profesionālās izglītības iespējas PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
5. Profesionālās izglītības iespējas jauniešiem PĒC 9.KLASES KRIEVU VALODĀ (BILINGVĀLI)
6. Profesionālās izglītības iespējas MŪZIKAS VIDUSSKOLĀS

Dažādajām mērķauditorijām izveidotie materiāli apskatāmi www.niid.lv sadaļā „Aktuālā izglītības informācija”

Papildu informācija:

Valsts izglītības attīstības aģentūras
Nacionālās izglītības iespēju datubāzes vecākā speciāliste Indra Garā
e-pasts: indra.gara@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67830831