Pieejama Eiropas Sociālā fonda nauda mācību praksēm

01.11.2004

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) izsludina atklāto konkursu projektu pieteikumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem".

Atbalsts arodizglītības, profesionālās vidējās un profesionālās augstākās izglītības iestāžu audzēkņu mācību praksēm uzņēmumos un iestādēs vērsts uz to, lai, iesaistot sociālos partnerus profesionālās izglītības un praktiskās apmācības kvalitātes paaugstināšanā, uzlabotu modernu tehnoloģiju pielietošanas prasmes un jauno speciālistu konkurētspēju darba tirgū.      

Projektus var iesniegt arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņu, tālākizglītības programmās izglītojamo un profesionālās augstākās izglītības iestāžu studentu prakses organizācijai un norisei uzņēmumos un iestādēs atbilstīgi izglītības iestādē apgūstamai izglītības programmai un mūsdienu ražošanas tehnoloģiju prasībām. Projektos var paredzēt arī prakses vadītāju sagatavošanu un metodisko materiālu izstrādi vai pilnveidi prakšu nodrošināšanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2005. gada 31. janvāris. Projektus var pieteikt izglītības iestādes, kas īsteno akreditētas arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās augstākās izglītības programmas.

Minēto aktivitāšu ietvaros ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% veido nacionālais vai privātais finansējums. Projektu ilgums šajā aktivitātē ir no 4 mēnešiem līdz  vienam gadam, minimālā viena projekta summa ir 2000 lati, maksimālā - 8500 lati. Kopējais pieejamais finansējums šajā aktivitātē ir 8 246 000 lati.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, mob. tālr.  9144193