Informēs par projektu pieteikumu sagatavošanu ESF finansējumam izglītībā

13.10.2004

13. oktobrī Daugavpils Universitātē, 115. auditorijā, plkst. 11.00 notiks Izglītības un zinātnes ministrijas un Profesionālās izglītības attīstības aģentūras rīkoti bezmaksas semināri par projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs" (3.2.1.).

ESF aktivitātes „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs" ietvaros notiks jaunu profesionālās izglītības programmu izstrāde vai esošo programmu uzlabošana un īstenošana, kā arī izglītības programmu satura aktualizācija vai izstrāde, mācību priekšmetu, mācību prakses, patstāvīgo darbu satura un metodiskā nodrošinājuma izstrāde, mācību metožu pilnveide. Projektos var paredzēt arī mācību aprīkojuma uzlabošanu atbilstoši izglītības programmu īstenošanas prasībām.

Atklātu konkursu projektu pieteikumiem Profesionālās izglītības attīstības aģentūra izsludināja 1.oktobrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2004. gada 29. decembris. Projektus var pieteikt valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes, kas reģistrētas Latvijas Republikas izglītības iestāžu reģistrā.

Kopējā summa, kas pieejama aktivitātes ieviešanai ir 6 650 000 LVL. Minimālā projekta summa ir 6800 LVL, maksimālā projekta summa - 136 000 LVL. Minimālais projektu ilgums šajā aktivitātē ir viens gads, maksimālais - trīs gadi. Projekta pieteicējs var iesniegt projekta pieteikumu, kurā paredzēts īstenot četrgadīgu profesionālās izglītības programmu. Tad projekta ietvaros var piešķirt finansējumu tikai trīs ieviešanas gadiem, bet ceturtais gads jāfinansē pašai izglītības iestādei.


PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, mob. tālr.  7814325