Informēs par projektu pieteikumu sagatavošanu ESF naudai augstākajai izglītībai

11.10.2004

11. oktobrī Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks Izglītības un zinātnes ministrijas un Profesionālās izglītības attīstības aģentūras rīkoti bezmaksas semināri par projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs" (3.2.3.2.).

Minētā ESF aktivitāte paredz jaunu studiju programmu, kursu, moduļu un mācību metodisko materiālu izstrādi un esošo studiju programmu uzlabošanu, kā arī mācību metožu pilnveidi, studiju kursu un mācību materiālu izstrādi svešvalodā un studiju programmu īstenošanu (studentu uzņemšanu). Atbalstīs arī speciālās literatūras iegādi, auditoriju un laboratoriju aprīkojuma uzlabošanu atbilstoši studiju programmu īstenošanas prasībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2004. gada 1. decembris. Projektus var pieteikt augstākās izglītības iestādes. Kopējā summa aktivitātes ieviešanai ir 5 320 000 LVL. Minimālā viena projekta summa ir 34 000 LVL, maksimālā - 204 000 LVL. Minimālais projektu ilgums šajā aktivitātē ir viens gads, maksimālais - trīs gadi.

ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% sastāda nacionālais vai privātais finansējums.

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Blačforda, mob. tālr.  9144193