Izsludināts konkurss Leonardo da Vinci projektu pieteikumiem

21.12.2006

20. decembrī Eiropas Komisija izsludināja konkursu projektu pieteikumiem Mūžizglītības programmā, tostarp ES profesionālās izglītības Leonardo da Vinci programmā. Programmu Latvijā administrē PIAA Leonardo da Vinci daļa.

Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš Leonardo da Vinci programmā ir 2007. gada 30. marts. Inovāciju pārneses un mobilitātes projektus jāiesniedz Profesionālās izglītības attīstības aģentūras ES programmas Leonardo da Vinci daļā, savukārt Sadarbības tīkla projektus un Inovācijas attīstības projektus Eiropas Komisijā.

Mobilitātes projekti (pieredzes apmaiņu un mācību prakšu projekti) sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni.

Savukārt pārējos Leonardo da Vinci programmas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas apmaiņas tīklus.

Projektus var iesniegt juridiskas personas - izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību un arodapmācību, kā arī organizācijas, institūcijas un uzņēmumi.

šogad noslēdzas Leonardo da Vinci programmas 2.posms, kas ilga no 2000.-2006.gadam. Septiņu gadu laikā programmas atbalstītajos projektos ir piedalījušies aptuveni 245 000 Eiropas iedzīvotāju. Latvijā šajā laikā apstiprināti 527 mobilitātes projekti un 25 pilotprojekti un valodu projekti. No 2000. līdz 2004. gadam izstrādātajos un apstiprinātajos projektos savas prasmes un zināšanas ir papildinājuši gandrīz 2000 mobilitātes projektu dalībnieki no Latvijas. 2005. un 2006. gadā apstiprinātajos projektos sevi pilnveidos vairāk kā 1400 dalībnieku.

Papildinformācija:

Elīna Vimba
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 26789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv