Apbalvoti Leonardo da Vinci programmas labākie projekti un veiksmīgākie projektu dalībnieki

09.12.2006

Šī gada 8.decembrī viesnīcā „Europa Royale Riga" (Benjamiņu namā) svinīgā ceremonijā izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Tatjana Koķe un Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA) direktore Dita Traidās labākajiem ES programmas Leonardo da Vinci projektiem un veiksmīgākajiem projektu dalībniekiem pasniedza kvalitātes balvu „Spārni 2006".

Šogad apbalvojumu par teicamiem projekta rezultātiem ieguva deviņi projektu īstenotāji: Rīgas 34.arodvidusskola, Skrundas arodvidusskola, a/s „Grindeks", Paula Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža, Valmieras tipogrāfija „LAPA", Vidzemes augstskola, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, SIA „šultegrupa" un LLTA „Lauku ceļotājs".

Pirmo reizi PIAA apbalvoja arī veiksmīgākos projektu dalībniekus. Balvu „Spārni 2006" saņēma Mālpils profesionālās vidusskolas vācu valodas skolotāja Līvija Mukāne, a/s „Grindeks" Hromatogrāfijas laboratorijas vadītājs Juris Hmeļņickis, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studente Zane Zūzāne, Rīgas 34.arodvidusskolas audzēkne Gundega Tora, Skrundas arodvidusskolas audzēkne Zane Ikauniece, Daugavpils Transporta un sakaru skolas audzēkne Kristīne Rinkēviča.

Svinīgajā ceremonijā PIAA Eiropas Savienības programmas Leonardo da Vinci daļas vadītāja Dagnija Dilāne uzsvēra: „Programmas Leonardo da Vinci II posma laikā ir acīmredzami uzlabojusies projektu kvalitāte. Patīkami redzēt, ka projektu īstenotāji ir kļuvuši drosmīgāki, attīstot starptautiskus kontaktus un piesaistot saviem projektiem aizvien jaunus sadarbības partnerus no citām programmas dalībvalstīm."

„Pozitīvas pārmaiņas ir vērojamas arī projektu dalībniekos. Viņi ir kļuvuši atsaucīgāki un atvērtāki, izmantojot programmas sniegtās iespējas gūt starptautisku pieredzi un zināšanas izvēlētajā profesijā," atzina D.Dilāne.

Konkursā varēja piedalīties institūcijas, kas īstenojušas Leonardo da Vinci 2003. vai 2004.gadā apstiprinātu prakses, pieredzes apmaiņas vai pilotprojektu, kā arī šo projektu dalībnieki. Pieteiktie projekti aptvēra tādas jomas kā izglītība, sociālais darbs, medicīna, pārtikas ražošana, komunikācijas zinības, tipogrāfija, tūrisms, viesmīlības serviss, galdniecība un uzņēmējdarbība.

Izmantojot Leonardo da Vinci programmas finansējumu gandrīz 1,3 miljonu EUR apjomā, īstenoti 134 Latvijā 2003. - 2004.gadā apstiprinātie mobilitātes projekti. Tajos piedalījušies 965 dalībnieki no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un dažādām organizācijām.

 

Papildinformācija:

Elīna Vimba, PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 26789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv