Apbalvos labākos Leonardo da Vinci programmas projektus

07.12.2006

Šī gada 8.decembrī viesnīcā „Europa Royale Riga" (Benjamiņu namā) svinīgā ceremonijā izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža un Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA) direktore Dita Traidās labākajiem ES programmas Leonardo da Vinci projektiem un veiksmīgākajiem projektu dalībniekiem pasniegts kvalitātes balvu „Spārni 2006".

Svinīgajā ceremonijā piedalīsies apmēram 70 aicinātie viesi no Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas, pilsētu domēm un pagastu padomēm, profesionālajām mācību iestādēm, kā arī no dažādiem uzņēmumiem un organizācijām.

šis ir jau otrais nacionālais Leonardo da Vinci projektu kvalitātes balvas konkurss. Atšķirībā no iepriekšējā konkursa, ko PIAA rīkoja 2004.gadā, šogad dalībniekus apbalvos divās nominācijās - „Kvalitatīvākais projekts" un „Labākais projekta dalībnieka veiksmes stāsts".

Konkursā varēja piedalīties institūcijas, kas īstenojušas Leonardo da Vinci 2003. vai 2004.gadā izsludināto konkursu prakses, pieredzes apmaiņas vai pilotprojektu. Savukārt uz labākā projekta dalībnieka veiksmes stāsta titulu varēja pretendēt īstenoto projektu dalībnieki.

Projektu un individuālo veiksmes stāstu vērtēšana notika divās kārtās, pamatojoties uz pretendentu pieteikuma anketu un papildus iesniegtajiem projektu materiāliem. Pirmajā kārtā konkursa dalībnieku vērtēšanu un atlasi veica Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, savukārt otrajā kārtā dalībniekus vērtēja Leonardo da Vinci programmas padomes izveidota ekspertu grupa.

Konkursu PIAA rīko, lai veicinātu kvalitatīvu projektu izstrādi un īstenošanu, novērtētu projektu vadītāju ieguldījumu, nostiprinātu sadarbību starp projektu iesniedzējiem, kā arī novērtētu projektu dalībnieku ieguvumu. Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija paredzēta kā Leonardo da Vinci programmas II posma noslēgums.

Līdzīgs konkurss ik gadu notiek arī Eiropas līmenī, kur sīvā konkurencē par kvalitatīvākā projekta un Leonardo da Vinci vēstneša titulu cīnās projekti un projektu dalībnieki no 31 programmas dalībvalsts. šī gada konkursā, ko rīkoja Austrijas Nacionālā aģentūra, Leonardo da Vinci atzinības rakstu un titulu „Leonardo da Vinci vēstnese 2006" saņēma arī Latvijas pārstāve Vidzemes Augstskolas studentu prakses projekta dalībniece Anda Vaiče.

Papildinformācija:

Elīna Vimba
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 26789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv