Konferencē spriedīs par karjeras izglītības pamatnostādnēm

07.12.2006

Šodien Rīgā, Maritim Park Hotel Riga telpās notiks Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA) organizēta konference „Karjeras izglītības atbalsta sistēma: no profesionālās orientācijas uz karjeras izglītību mūža garumā", lai spriestu par karjeras attīstības atbalsta sistēmas koncepcijas pamatnostādnēm Latvijā un pasaulē

Konferences darba kārtības trīs galvenās tēmas ir: karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu filozofija un pielietojamajās teorijas; karjeras konsultantu loma un nepieciešamās kompetences un vajadzība pēc tālākizglītības; un iespējas, ko karjeras attīstības atbalstam paver informācijas tehnoloģijas. Konferences noslēgumā notiks paneļdiskusija par to, kā veiksmīgāk nodrošināt pāreju no viena izglītības līmeņa uz otru, no izglītības uz darba tirgu, kā arī darba tirgus un mūžizglītības sasaisti.

Konferencē piedalīsies ārvalstu eksperti no Lielbritānijas, Dānijas un Somijas, kā arī pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra, Izglītības satura un eksaminācijas centra, Studentu apvienības, Vecāku apvienības, rajonu izglītības pārvaldēm, Rīgas Skolēnu domes u.c. institūcijām.

Konference notiek ESF nacionālās programmas projekta "Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā" ietvaros. Nacionālā programma paredz uzlabot karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti visu līmeņu un veidu izglītības iestādēs mūžizglītības kontekstā. Projekta  uzdevums ir  izveidot profesionālās orientācijas speciālistu kvalifikācijas apguves un pilnveides sistēmu un  karjeras izglītības metodisko un informatīvo materiālu nodrošinājumu.

PIAA īsteno nacionālās programmas projektu laikā no 2005. līdz 2007. gadam. Nacionālās programmas kopējās izmaksas ir 1 065 995 LVL. ESF finansējums veido 75% no programmas kopējām attiecināmām izmaksām, bet 25% ir valsts budžeta finansējums.

Papildu informācijai:

Inita Blačforda
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 7814326, 29144193
E-pasts: inita.blacforda@piaa.gov.lv