Augstskolas pilnveidos studiju kvalitāti

24.11.2006

Līdz ar līgumu parakstīšanu ar Profesionālās izglītības attīstības aģentūru (PIAA), Latvijas augstskolās darbību ir uzsākuši 27 Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēti projekti, kas zinātnes un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs uzlabos augstākās izglītības studiju programmu un studiju kvalitāti.

Projektus īstenos septiņas Latvijas augstskolas - Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils Augstskola.

ESF projektu ietvaros Daugavpils Universitāte veiks starpnozaru biomehānikas un nozares saistīto kursu attīstību, bet Rēzeknes Augstskola - matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizāciju inženierzinātņu vajadzībām. Absolventu profesionālās konkurēspējas paaugstināšanai Rīgas Tehniskā universitāte plāno modernizēt studiju programmas transportbūves un elektronikas, informācijas tehnoloģiju nozarēs, kā arī veikt studiju metodiskās un tehnoloģiskās vides modernizāciju dizaina, tekstila un apģērbu tehnoloģijas studijās. Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti izstrādās starpaugstskolu maģistrantūras studiju moduli medicīnas fizikā. Savukārt Ventspils Augstskolā notiks bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes" modernizēšana.

Latvijas Universitāte savos ESF projektos veiks matemātiķa-statistiķa studiju programmas, dabaszinātņu bakalauru programmas ķīmijā un ģeoloģijas studiju modernizēšanu un informācijas tehnoloģiju studiju kursu pilnveidi. Arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte ESF projektos ir paredzējusi matemātikas un fizikas, arī inženierzinātņu studiju procesa modernizāciju. Savukārt Rīgas Tehniskā koledža ir apņēmusies modernizēt autotransporta studiju programmas un elektronikas studijas, pilnveidojot arī vispārējo mācību kursu studiju programmu metodisko un tehnisko nodrošinājumu.  

Projektus augstskolas īstenos ESF aktivitātes „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs" ietvaros. Kopējā projektu īstenošanas summa ir 4373028,72 LVL, no kuriem ESF finansējums ir 75% no projekta kopējām izmaksām, bet 25% veido nacionālais vai privātais finansējums.

PIAA kā struktūrfondu apguves 2.līmeņa starpniekinstitūcija administrē ESF atklātu konkursu projektu ieviešanu izglītības nozarē.

Papildinformācija:

Inita Blačforda
PIAA Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7814326, mob. tālr.: 29144193
e-pasts: inita.blacforda@piaa.gov.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu